• 0 Utdanner 40 førerhunder i året

  Av de rundt 80 unghundene som testes i Norge hvert år, går kun halvparten videre til å bli topptrente førerhunder. – Det er mye som skal stemme før en hund kan utdannes til førerhund. Hunden må ha helt spesielle egenskaper, sier generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund. For å få fram de beste hundene, drives det målrettet avl på hunder med gode førerhundegenskaper. Norge har om lag 300 arbeidende førerhunder. De fleste hundene er av rasen labrador retriever, men golden retriever brukes også, i tillegg brukes ofte kongepudler av personer med allergi fordi denne rasen ikke røyter. Ser for eieren – Ved å avle på bestemte linjer oppnår vi en større bruksprosent på hundene. En førerhund skal være lærevillig og ha et godt lynne. Vi ser at de ønskete egenskapene gjerne går i arv, sier Holte. Like viktig er det at hunden er frisk. Veterinærkjeden AniCura samarbeider med Blindeforbundet, og følger førerhundene hele livet, fra de er valper og gjennom pensjonisttilværelsen. – Å trene opp en hund med svak helse er dårlig bruk av ressurser. Det er viktig at hundene følges opp tett for å oppdage om noe feiler dem, sier veterinær Sasja Elisabeth Rygg i AniCura. Den store testen Valpene tilbringer det første året hos vertsfamilier hvor de blir sosialisert og får en trygg oppvekst. Deretter testes de på Blindeforbundets hundeskole. – Vi sjekker om hundene er sosiale, lette å trene og virker balanserte. Er hunden stresset eller redd, eller bjeffer mye, kommer den ikke videre, sier Holte. Hundene som ikke består prøven kan bli boende hos vertsfamilien, eller selges som familiehunder. Noen blir også trent opp til å bli servicehunder for folk med nedsatte funksjoner. – Det er en krevende prosess, både å velge ut riktige hunder og å finne egnete hjem til hundene som ikke godkjennes, sier han. Hundene som passerer nåløyet har en lang skolegang med profesjonelle trenere foran seg. Det er flere steg igjen før de kan godkjennes som førerhunder. – Etter et års intensiv trening må hunden godkjennes av et offentlig utvalg. Hundetreneren får bind for øynene og må passere en løype med flere hindringer og oppgaver som hunden må løse, sier Holte. Finne rett eier Klarer hunden denne testen er den en førerhund. Da gjenstår det å finne rett eier. – Den synshemmede brukeren og hunden må ha en god kjemi om samarbeidet skal fungere. Finner vi en god «match» venter enda mer trening. Bruker og hund skal venne seg til å arbeide sammen, og så må hunden gjennom nok en test med sin nye eier, sier Holte. Det er livsviktig at en hund fungerer som den skal. Gjør den en feil, kan det i verste fall få fatale konsekvenser. – Noe av det mest utfordrende er å lære hunden å stole på seg selv. I enkelte tilfeller skal den kunne overprøve en kommando. Dersom hundeføreren sier «gå», men hunden ser at en lastebil nærmer seg, skal den velge å ikke adlyde. Det er ikke enkelt, men ekstremt viktig, sier han. En førerhund er både et hjelpemiddel, en venn og et familiemedlem. – For personer som er svaksynte eller blinde gir en førerhund større frihet. Det blir enklere å ferdes rundt på egenhånd, uten å ha med seg en annen person til å hjelpe seg, sier Holte. Ifølge veterinær Sasja Elisabeth Rygg er norske førerhunder av god kvalitet. – Flere års målrettet arbeid har gitt gode resultater. Hundene er godt trent og de har god helse. Det er sjelden de har helsemessige utfordringer, sier Rygg.

 • 0 38 søker om å starte friskole i 2020

  28 grunnskoler og 10 videregående skoler har søkt om å starte friskole med oppstart høsten 2020.- I år ser vi at de fleste søker på grunnlag av livssyn og profil. Antall skoler som søker på grunnlag av profil - som for eksempel idrettsskoler for ungdom og skoler med fokus på entreprenørskap er stabilt, sier fungerende avdelingsdirektør Magne Hopland Engebretsen.SøkereSlik er fordelingen av søknader for å opprette nye friskoler:-14 søker på grunnlag av livssyn - som humanistisk og kristent-11 søker som profilskoler med spesialisering på fag eller tema-6 søker på grunnlag av internasjonal læreplan-4 søker på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning – slik som montessori- eller steinerskoler-3 søker på grunnlag av toppidrett på videregående En grunnskole eller en videregående skole som blir godkjent etter friskoleloven, må tilby opplæring på et særskilt grunnlag. Disse skolene har rett til statstilskudd. Søkerne får svar innen 1. februar 2020, og de skolene som blir godkjent kan starte opp høsten 2020. Oversikt over alle søknader finner du HER Foto: Pixabay  

 • 0 HÅPET PÅ ET ANLEGGSLØFT FOR IDRETTEN - HVA SKJER NÅ?

  • Sport
  • by Amanda
  • 13-02-2019

  Østfold Idrettskrets (ØIK) er bekymret for at et fremtidig anleggsløft for idretten kan ryke. Aksjer i Østfold Energi er nå blitt en politisk sak for kommuner og fylkeskommune ved etablering av Viken fylkeskommune. Idretten er nå usikre på hva som skjer med idrettsbyggene som er planlagt ved flere fylkeskommunale skoler. For de 71000 aktive innen idretten i Østfold har vi sett frem til et anleggsløft for idretten. - Den siste tids utvikling bidrar til bekymring for idretten, og et fremtidig anleggsløft sier leder for ØIK Hilde Stokke. Østfold idrettskrets har på vegne av idretten gjennom mange år hatt et godt og nært samarbeid med Østfold fylkeskommune innen planlegging av regionale og interkommunale anlegg. Fylkeskommunen «åpnet dørene» for idretten, og ønsket et samarbeid som også skulle ta hensyn til idrettens behov i tillegg til skolens behov ved bygging av fremtidige idrettshaller ved de videregående skolene. Signalene fra fylkeskommunen går nå på at flere av de fremtidige idrettsbyggene må settes på vent, i verste fall aldri se morgens dagens lys. Østfold idretten trenger mange idrettsanlegg i til trening og konkurranse. Det er kø av barn og unge for å få delta i enkelte idrettslag. Idrettslagene får ikke treningstid nok til å dekke sine behov. Idrettskretsen har sett at de anleggene som fylkeskommunen skal bygge som en unik mulighet til å få idrettsanlegg der fylkeskommunen dekker mesteparten av utgiftene. Dette gjelder bl.a flerbruksanlegget som planlegges på Greåker som ville fungert som et regionalt anlegg. Det samme gjelder et eventuelt interkommunalt samarbeidet rundt ny idrettshall i Fredrikstad ved bygging av ny videregående skole – Fredrik II. Samtidig blir det usikkerhet i Halden da samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunen om leie av kommunale idrettsanlegg kan bli ødelagt. Mulighetene for å løfte frem anleggsdekningen for Østfold er der nå, vi håper ikke debatten rundt Østfold energi aksjene vil velte planene om idrettsanlegg som vil komme tusenvis av barn/ungdom til gode. Idretten setter sin lit til at politikerne finner en løsning som ikke setter de fremtidige idrettsanleggene i fare. Foto: Pixabay

 • 0 EU advarer mot farlig GPS-klokke for barn

  For første gang advarer EU mot et produkt basert på manglende sikkerhet og personvern. – En merkedag i arbeidet for trygge, internettilkoblede produkter, mener Forbrukerrådet. Med bakgrunn i et varsel fra islandske myndigheter advarer EU mot GPS-klokken ENOX Safe-KID-One. Manglende sikkerhet har gjort det mulig for uvedkommende å blant annet spore og kommunisere direkte med barn. Forbrukerrådet er glad for at det nå for første gang reageres på utrygge tilkoblede produkter, og at disse klokkene forhåpentligvis forsvinner fra butikkhyllene. – Endelig bruker myndigheter de mulighetene som ligger i regelverket for å få fjernet usikre produkter. Samtidig er det mye ugjort i dette markedet, og vi venter utålmodig på både norske myndigheter og prosesser i EU, sier fungerende fagdirektør Gro Mette Moen. – Det hviler også opplagt et stort ansvar på produsenter og butikker. Hvis man ikke evner å tilby produkter som ivaretar barns sikkerhet og personvern, bør man finne seg noe annet å gjøre. Forbrukerrådet har tidligere avdekket tilsvarende sikkerhetsbrudd i blant annet GPS-klokker for barn, og har også samarbeidet med islandske myndigheter om saken. Etter det Forbrukerrådet kjenner til, har ikke ENOX-klokkene vært til salgs i Norge. Ber regjeringen følge opp NOU om IKT-sikkerhet Før jul fikk regjeringen fikk overlevert NOU-en «IKT-sikkerhet i alle ledd», som inneholdt en rekke punkter knyttet til sikkerhet i produkter koblet til internett. Forbrukerrådet ber nå regjeringen følge opp anbefalingene fra utvalget. – Det mangler ikke på eksempler på hvordan dårlig sikkerhet i internettilkoblede produkter kan skade både forbrukere og kritisk infrastruktur. Vi trenger fortgang i arbeidet for å trygge disse produktene, sier Gro Mette Moen. Lovende takter fra EU EU-kommisjonen la forrige uke frem et såkalt veikart knyttet til knyttet til en oppdatering av radioutstyrsdirektivet, for å se på muligheter for å få på plass tryggere, tilkoblede produkter. – Vi håper dette arbeidet fører frem, etter at EU har latt lignende muligheter gå til spille ved å ende på selvregulering og lite forpliktende tiltak. Vi vil sammen med våre europeiske partnere følge prosessene tett. Vi håper også den norske regjeringen vil bidra, sier Gro Mette Moen. – Det er jo ellers svært hyggelig at kommisjonen benytter mye av Forbrukerrådets arbeid med å teste sikkerheten i blant annet tilkoblede leker og GPS-klokker for barn, som bakgrunn for revisjonen av direktivet. Foto: John Trygve Tollefsen  

 • 0 Vasker du riktig?

  I hjemmet ditt finnes det to typer skitt. De krever ulik type vask. Skitt og smuss i huset kan deles i to hovedgrupper, organisk og uorganisk. Disse hovedgruppene krever hvert sitt vaskemiddel. – Organisk smuss er skitt som har sin kilde fra mennesker, dyr eller planter, som grønske, alger, sopp eller fett og oljer. Slik skitt fjernes lettest med et vannbasert rengjøringsmiddel med en pH-verdi fra syv og oppover, som for eksempel, salmiakk, grønnsåpe eller HP Clean, sier Lars Petter Bjaaland i Relekta. Uorganisk smuss, som rust, salt og kalk, forsvinner ikke med vanlig såpevask, da trenger du et rengjøringsmiddel med lavere pH. – Graden av pH er med på å avgjøre hvor effektiv rengjøringen blir. Et middel med høy pH biter best på organisk smuss, mens uorganisk skitt fjernes best med lav pH, sier Bjaaland. Det høres kanskje komplisert ut, men det er det egentlig ikke, ifølge Bjaaland. – I utgangspunktet kan du klare deg med to typer vaskemidler til hjemmet, et til kalkbelegg på badet, og et annet til resten som også kan brukes til utvendig husvask eller terrassevask. Jobben blir langt enklere når du vet hvilke rengjøringsmidler som passer til hva, sier han. Unngå gift Husk at vaskemidlene ikke blir borte når du er ferdig med å vaske. Vasker du bilen selv vil all såpen renne ned i grunnen eller i renseanlegget via et avløp eller et sluk. Det samme gjelder for husvask, vasking av utemøbler, grill eller terrasse. – Å velge rengjøringsmidler som er biologisk nedbrytbare er viktig for både helsa vår og livet i naturen. Rengjøringsmidler kan inneholde en rekke problematiske kjemikalier som kan skade naturen i lang tid etter vi har skylt dem ut i avløpet. I tillegg kan flere stoffer forurense innelufta vi puster i, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Når vi velger de mest miljøvennlige rengjøringsmidlene kan det bidra til at flere av produsentene strekker seg lenger for å utvikle bedre produkter og fase ut kjemikalier som kan være problematiske. – Det kan dessverre ta lang tid før myndighetene lovregulerer bruken av kjente miljøskadelige kjemikalier. Da er det viktig at både produsenter, næringsliv og forbrukere tar ansvar for å unngå disse farlige stoffene. Skader overflater Hvis du er typen som slenger en slant vaskemiddel i bøtta og blander med varmt vann uansett hva som skal rengjøres, er det flere grunner til å legge om vaskemetoden. – For det første kan feil type rengjøringsmiddel skade gulv og overflater. Et syreholdig rengjøringsmiddel med lav pH kan lage stygge flekker og skjolder på gulvfliser, benkeplater i marmor eller granitt og gulvbord i heltre. For det andre blir det rett og slett ikke rent, sier Bjaaland. Valg av rengjøringsmidler er det første av fire elementer som påvirker hvor vellykket vasken blir. – Vi pleier å dele rengjøringsprosessen inn i fire steg: kjemikalier, skrubbing, virketid og temperatur. Disse påvirker hverandre. Det meste lar seg fjerne med kun to eller tre av disse faktorene, men fjerner du en av dem, må du øke andelen av de som er igjen, sier han. Alle som har prøvd å vaske opp i kaldt vann vet at de da må skrubbe mer for å få det rent. Det er også en kjent sak at gryter blir enklere å få rene hvis de først får ligge en stund i såpevann. – For å spare tid og krefter er målet å få det optimale forholdet mellom de fire elementene. Det gjelder for all rengjøring, sier Bjaaland.

 • 0 Kan bli kvitt angsten

  Intensiv behandling over fem uker, kan gi pasienter med angstlidelser og depresjon en helt ny hverdag. I løpet av ti år har 650 pasienter fått slik behandling i enhet for kognitiv gruppebehandling i DPS Nordre Østfold Moss. ​Er pasienten redd for å kjøre buss, blir de med på bussturer. Har pasienten høydeskrekk, oppsøker de høyder sammen. - En viktig del av behandlingen er å dra ut med pasienten dit hvor ubehaget oppstår, og til de arenaene som pasienten har prøvd å unngå, sier psykiater Eva Haldorsen Kalla. Rammer mange Angstlidelse er når angsten blir så sterk og hyppig at den hemmer fungering i hverdagen. I følge Norsk forening for kognitiv terapi opplever hver fjerde til femte person i befolkningen en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse. Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, der man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering. Fokus på nåsituasjonen I kognitiv terapi er terapeutene opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer pasienten har, kan være viktig for hvordan han eller hun opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til forandring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen. I den kognitive terapien brukes både eksponeringsterapi og samtaleterapi. Terapeuten og pasienten samarbeider om å bryte uheldige tankemønstre og å trene på å gå inn i skremmende situasjoner. - Vi kan hjelpe pasienten på rett vei, men det er helt nødvendig at pasienten selv er motivert og fortsetter å trene etter oppholdet her, sier Marianne Hovinbøle, spesialsykepleier og kognitiv terapeut. Tverrfaglig oppfølging Et tverrfaglig team samarbeider tett om pasientene som kommer til enhet for kognitiv gruppebehandling. Her er psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere, ergoterapeut og psykomotorisk fysioterapeut. - Felles for alle som jobber her, er at de er utdannet kognitive terapeuter. I tillegg til at de har en solid utdannelse fra før, sier seksjonsleder Solveig Præsthus. Les mer om saken HER Foto: Sykehuset Østfold

 • 0 Advarer mot falske kontaktlinser

  Mange nordmenn handler ukritisk billige kontaktlinser på nett. De risikerer alvorlige øyeinfeksjoner, advarer Norges Optikerforbund. Kontaktlinser av kjente merker tilbys til lave priser på utenlandske nettbutikker. Men pass på, flere er falske etterligninger. – Mange biter på. Utsalgssteder lures til å kjøpe falske produkter, for så å selge dem videre til norske forbrukere, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Linsene kan fremstå som helt like originalen, men er likevel falske. Handler du kontaktlinser ukritisk på nett, utsetter du deg selv for risiko. – Kontaktlinser skal produseres og pakkes i et sterilt laboratoriemiljø. Falske linser kan være pakket i en garasje, med stor risiko for forurensning. Da aner du ikke hva du setter på øyet ditt, sier Haugo. Problemet gjelder ikke bare kontaktlinser. Det er også kjent blant medikamenter. US Food & Drug Administration undersøkte falske kontaktlinser kjøpt på nett uten resept. 60 prosent av de forfalskede linsene var forurenset av mikroorganismer. – I verste fall risikerer du å bli blind av øyeinfeksjoner som skyldes urene og forfalskede kontaktlinser, sier Haugo. Det finnes til enhver tid over 30 000 falske nettapotek tilgjengelige for europeere, ifølge alliansen for sikre nettapoteker i EU. Se etter merking Tolletaten og Statens legemiddelverk kan stanse medisinsk utstyr som importeres for salg i Norge, dersom utstyret ikke oppfyller kravene gitt i norsk lov og forskrift om medisinsk utstyr. Kontaktlinser er medisinsk utstyr, men stoppes i liten grad ved import. – Vi oppfordrer alle som handler kontaktlinser på nett til å forsikre seg om at de er CE-merket, og at det følger med norsk bruksanvisning, sier Petter Alexander Strømme, seniorrådgiver for medisinsk utstyr i Statens legemiddelverk. Et CE-merke skal gi en forsikring om at produktene virker som de skal, og at de ikke gir uønskede bivirkninger. Dessverre setter piratprodusenter gjerne et falskt CE-merke på produktene de ønsker å selge. – Bruk sunn fornuft når du handler på nett. Akkurat når det gjelder kontaktlinser er det jo viktig å være sikker på at det produktet du kjøper er riktig for din bruk og dine øyne. Du bør ikke skaffe deg eller starte å bruke kontaktlinser uten forutgående undersøkelse hos optiker eller øyelege, sier Strømme. Dropper kontrollen En tidligere undersøkelse Kantar TNS gjorde for optikerbransjen avslørte at 34 prosent av kontaktlinsebrukere som kjøper linser fritt på nett dropper den anbefalte kontrollen som skal sikre riktig tilpasning av linsene. Mange kjøper kontaktlinser på nett for å unngå å betale for resept. – Vi fraråder ikke folk å handle kontaktlinser på nett. Det viktigste er å være svært kritisk til hvor du handler dem, og å undersøke øynene regelmessig hos optikeren, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Tips for å avsløre falske nettsider:-Sjekk nettsiden. Ser den normal ut? Har den åpenbare skrivefeil?-Gjør et nettsøk. Sjekk andres erfaring med tjenesten.-Har selskapet en besøksadresse som kan søkes opp på karttjenester?-Har de et telefonnummer hvor du kan ringe og stille spørsmål?-Er prisen normal? Svært lave priser er sjelden ekte vare.-Spør de etter resept? Hvis ikke, er det fare på ferde. (Kilde: ECOO, det europeiske råd for optometri og optikk)

 • 0 Kan ha funnet løsningen på skjeggkre problemet

  Norske forskere har funnet en metode som viser seg å være svært effektivt mot skjeggkre. Heretter kan skadedyrselskaper redusere bestanden kraftig i løpet av noen få måneder. – Dette er gledelig nytt for skadedyrbransjen og resten av samfunnet. Etter flere år med prøving og feiling, har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring. Ved å legge ut forgiftet åte tett punktvis langs veggene, vil skjeggkreene spise insektmiddelet som tar livet av dem på kort tid. Midler som i dag brukes mot kakerlakker og maur, har vist seg svært effektive også mot skjeggkre. – I laboratorietester har vi sett at forgiftet åte tar knekken på skjeggkreene. Ved å spre åtet på mange steder i leiligheter eller hus, samtidig som vi fjerner konkurrerende mat, ser vi at de blir færre på svært kort tid, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet. Dreper 90 prosent Åtepreparatet Advion Cockroach er nå godkjent av Miljødirektoratet for bruk på krypende insekter, inkludert skjeggkre. Dette betyr skadedyrselskapene nå kan bekjempe 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker. – Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem. Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et problem. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, sier Aak. Giften skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr, vil bekjemperne likevel være ekstra forsiktige. Bekjempelsesmetoden er et resultat av et pågående forskningsprosjekt på skjeggkre. Prosjektet styres av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring, med støtte fra en faggruppe rekruttert fra hele skadedyrbransjen. Prøving og feiling Skjeggkreet ble funnet for første gang i Norge i 2013. I løpet av de siste årene har bestanden eksplodert. Fra 2016 til 2017 ble antallet skjeggkrebekjempelser tredoblet, viser tall fra Folkehelseinstituttet. – Skjeggkreinvasjonen kom brått på skadedyrbransjen og forsikringsbransjen. Det har vært mye prøving og feiling blant teknikerne, sier Magerøy. Enkelte har skodd seg på folks desperasjon etter å bli kvitt kreene. – Fortvilte huseiere har hoppet på «mirakelkurer» som koster hundretusener, men ikke nødvendigvis gir resultater. Heretter trenger det ikke å koste skjorta å bli kvitt de plagsomme insektene, sier Magerøy. De hårete insektene skaper problemer for folk som skal kjøpe og selge boliger. Mange unnlater å legge inn bud hvis det opplyses om insektproblemer. Dersom det ikke opplyses om at det er skjeggkre i boligen, oppstår det gjerne konflikter i ettertid. – Den nye metoden vil trolig dempe hysteriet og løse mange eierskifteproblemer. Å oppdage skjeggkre i huset, vil ikke lenger være et stort problem, sier Magerøy. Ligner sølvkreet Skjeggkreet bærer flere likhetstrekk med sølvkreet. Det er større, mer «skjeggete» og har lengre haletråder. I motsetning til lillebroren som er å finne på badet, trives skjeggkreene i hele huset. Insektet er så godt som altetende. Det kan blant annet spise tapet, papir, støv og egne artsfrender ved behov. – Skjeggkre er ikke farlige, og kan knapt kalles skadedyr. Men for mange oppleves det ubehagelig når det kravler og kryper rundt i huset, sier Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

 • 0 Marker er beste kommune i Østfold

  Den lille kommunen i Møre og Romsdal tar en klar seier, mens Bergen er en god nummer to. Bare én desimal bak kommer Nannestad i Akershus. Marker og Fredrikstad er blant de ti beste kommunene i landet.  Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider. Landsoversikt: https://livestream.com/accounts/2061070/events/8560944 Kommunene i Østfold: https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/county/1?year=2019 Det er også mulig å legge statistikk med grafikk i egen sak. Se iframekoder her. Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og sender gratulasjoner til Møre og Romsdal. – Gratulerer til Nesset kommune! De skjønner viktigheten av å snakke med innbyggerne sine, og gi raske og gode svar. Da viser de at de tar på alvor at kommunene har tjenester som er viktige i livene våre. Forbrukerdirektøren peker på at kommunene for eksempel har ansvar for at vi har lege og skole å gå til, vann i springen, og omsorg når vi blir gamle. Derfor er det viktig at det er enkelt å komme i kontakt med kommunen, og at de gir gode svar, forklarer hun. – Se for deg småbarnsforeldre som skal velge barnehage til babyen de gruer seg til å sende ut i verden. Da vil de selvsagt vite mest mulig om barnehagene. Trives barna, blir foreldrene hørt, er det bra miljø der? Dette trenger folk å vite. En del kommuner gjør allerede brukerundersøkelser, og legger disse svarene åpent ut. Og åpenhet gir foreldrene grunn til å føle seg trygge. Her kan nesten alle kommunene, også vinneren, gjøre det bedre. Store kommuner gjør det oftest best Årets vinnerkommune Nesset har omkring tre tusen innbyggere, mens sølvmedaljevinneren har nesten 300 000 bergensere å besvare spørsmål fra. Forbrukerrådets kommunetest viser at store kommuner generelt får best resultater, men det er verdt å merke seg at flere små kommuner har kapret plasser i teten. – Vi kan derfor konkludere at det er mulig for alle å gjøre det bra – både David og Goliat kan få det til.Det kan derfor se ut til at det er engasjementet som avgjør. Og i Nesset har de i alle fall en ordfører som har en inviterende holdning til innbyggerne. Rolf Jonas Hurlen skriver nemlig på kommunens nettside, at alle er hjertelig velkommen inn på ordførerkontoret. – Dette har vi fått til, fordi vi har engasjerte ansatte, som virkelig ønsker å gjøre det bra for folk som bor i Nesset. Derfor er det fantastisk å vinne kåringen til Forbrukerrådet. Det er det beste som har skjedd på lenge, og vi har faktisk fått noen utmerkelser opp gjennom årene, kan han fortelle. Inger Lise Blyverket, som tiltrådte som direktør i Forbrukerrådet i desember, har en klar oppfordring til kommunene. – De må gjøre innbyggerne til hovedpersonene. Det er dem de er til for. Kommunene må spørre innbyggerne om hva de synes, ta svarene på alvor, og være åpne om dem.Hun opplyser at flere kommuner måler egen innsats etter hvilken plass de tar i Forbrukerrådets test, og håper årets resultater vil gi inspirasjon til enten å beholde god plassering, eller forbedre seg.Foto: Forbrukerrådet 

 • 0 De første posemillionene gikk også til Østfold

  Over 30 millioner kroner fordeles på 73 søkere når Handelens Miljøfond offentliggjør første tildeling 5. februar. – Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier en fornøyd Rasmus Hansson. Siden august 2018 har 50-øre per plastbærepose i butikkene gått til Handelens Miljøfond. Nå deler fondet ut de første millionene til prosjekter som på ulike måter skal rydde plast, hindre forsøpling og gjøre plastbruken mer effektiv. Av 189 søkere har 73 fått støtte. – Plastforsøpling er et kjempeproblem, og svært krevende å løse. Det er en gledelig overraskelse at så mange vil gjøre en innsats og har idéer til løsninger, sier Rasmus Hansson daglig leder i Handelens Miljøfond. Se oversikten her Norges største private miljøfondHandelens Miljøfond er forbrukernes og varehandelens felles storsatsing for å løse plastproblemet. – I stedet for en avgift som "forsvinner" i statskassa sikrer fondet at hver eneste 50-øring går til formålet; å løse plastproblemet. Dette blir Norges klart største private miljøfond, en spennende nyskaping, sier Hansson.  – Det langsiktige målet til Handelens Miljøfond er å drive fram en kretsløpsøkonomi der plast blir gjenbrukt i stedet for å ende som forurensing og tapte penger, sier Hansson Mangfold av søkereBlant de som har fått støtte første runde er bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner. – Den frivillige innsatsen for å rydde plast er fantastisk inspirerende. Sånt er det gøy å kunne støtte. Men det er like fint at bedrifter ser kommersielle muligheter i å løse plastproblemet. Det er avgjørende for å få resultater,sier Hansson. Barna raskt ute med ny teknologi5. februar overrakte Rasmus Hansson en sjekk på 1,2 millioner kroner til Miljøagentene, som er blant de 73 søkerne som får støtte. Barnas miljøorganisasjon tar i bruk den nyeste teknologien. De skal mobilisere små og store over hele landet til ryddeaksjon, og bruke droner for å vise hvordan teknologi kan bidra til å løse miljøproblemene. – Dronene skal brukes til å kartlegge områder med mye søppel, slik at andre kan finne stedene og rydde der, forklarer miljøagentene Penelope Lea (14 år) og Ulrik Hellum (10 år). Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede da Miljøagentene mottok pengene, og er imponert over barnas initiativ. – Jeg vil takke Miljøagentene og alle de andre søkerne til Handelens Miljøfond for planene om å redusere plastforsøplingen rundt om i landet. Det er kjempebra at så mange bidrar i kampen for en renere natur og et bedre klima. Plastforsøpling er et av våre største miljøproblemer. Vi er avhengige av at så mange som mulig bidrar, både private og det offentlige, sa Elvestuen. Utvidet rammeFondet fikk så mange gode søknader i første runde at det ble delt ut 30 millioner i stedet for 20 som planlagt. – I tillegg sitter vi med en liste på mange prosjekter som kan følges opp. Handelens Miljøfond regner med å dele ut 100 millioner i løpet av 2019, sier Hansson. Foto: Katrine Lunke 

 • 0 Opplevelser for barn i biblioteket

  I bibliotekene i Østfold skjer det mye spennende fremover, blant annet forestilling om teskjejerringas vårrengjøring. Den settes opp på biblioteker rundt om i Østfold i hele Mars.  Teskjekjerringas vårrengjøring er en lun og tullete forestilling for store og små med Anneli Sollie og Bjørn Halstensen. Man kan vente seg mye humor og ekte livsdom med kjente og kjære sanger og historier fra Alf Prøysen.  Kling klang – musikk for de minste er også denne våren aktuell med 12 konserter under Festspillene i Bergen og er booket til flere festivaler og kulturhus, biblioteker og barnehager rundt om i Norge.Frøy Aagre tar barna med på en musikalsk oppdagelsesferd og utforsker klangen på de ulike instrumentene som hun finner, for så å sette det hele sammen til et lite «kling klang»-musikkverk. Etter forestillingen inviteres barna opp på scenen for å utforske og spille på instrumentene. Dette er en forestilling der barna får være aktive og medskapende deltakere. Les alt om tidspunkter, billetter og ellers hva som skjer fremover HERFoto: Østfold Kulturutvikling

 • 0 uninett as valgte telia

  Uninett har, på vegne av universitets- og høyskolesektoren, valgt Telia Norge som leverandør av mobiltelefonitjenester. Rammeavtalen er Telia Norges største noen gang innen bedriftsmarkedet, og inkluderer inntil 60 unike oppdragsgivere under rammeavtalen. – Det er en fantastisk tillitserklæring at Uninett har valgt Telia Bedrift som leverandør av mobiltelefonitjenester, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Dette er Telias største offentlige avtale gjennom tidene, og vi gleder oss og ønsker alle nye kunder velkommen over til vårt nett når overføringen starter i januar. Telia Bedrift vant Uninetts anbudskonkurranse for mobiltelefonitjenester. Uninett har forhandlet frem avtalen på vegne av rundt 60 institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, inkludert samtlige ti universiteter. Avtalen omfatter rundt 18.000 mobilabonnement og totalt 4000 aktive SIM-kort fordelt på mobile bredbånd og M2M i offentlig sektor spredt over hele landet. Avtalen innebærer også fastnettstilknytning for sektorens cirka 85 000 brukere. Avtalen er inngått for tre år, med opsjon om forlengelse på inntil tre nye år. Innovasjon og utvikling– Vi ser på Uninett-konstellasjonen som en meget spennende partner innen innovasjon og digitalisering, og ser frem til felles utviklingsprosjekter sammen med ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer innen sine områder, sier Hillestad. Uninett på sin side er veldig fornøyd med å ha avsluttet konkurransen om telefonitjenester, hvor det var et meget tett løp mellom de to største leverandørene i Norge: – Som infrastrukturpartner for høyere utdanning og forskning er det viktig for oss å ha en god partner og gode betingelser på mobil kommunikasjon og mobile løsninger, sier Tom Are Røtting, administrerende direktør i Uninett. – Telia ga et tilbud som traff godt på våre tekniske krav og i tillegg var prismessig godt. Om Uninett AS Uninett AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Uninett er en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor. Uninett framforhandler og forvalter også avtaler innen IKT-området, på vegne av institusjonene knyttet til sektoren. Foto: Telia

 • 0 grønt lys for omstridt slaktemetode

  Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, ber fiskeriminister Harald Tom Nesvik om å vurdere slaktebåt-saken på nytt.  Det fremgår av et brev til fiskeriministeren datert 21. desember i fjor. I brevet uttrykker Dyrevernalliansen og Lybæk sin støtte til den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet». «Vår oppfatning er at fisk slaktet på slaktebåt vil ha en høyere etisk kvalitet enn annen oppdrettsfisk, fordi den har unngått lidelsen som oppdrettsfisk ellers gjennomgår i forbindelse med slakteprosessen. Vår oppfatning er derfor at eksport av denne type vare vil være positivt for Norge, fordi dyrevelferden vil holde en høyere standard enn ellers», heter det blant annet i brevet. Til iLaks forteller Lybæk at organisasjonen i flere år har jobbet for å bedre fiskevelferden i oppdrettsnæringen. Gjennom dette arbeidet har de besøkt slakterier på land, men at de ikke har rukket å besøke «Norwegian Gannet» ennå. Vi håper sjansen vil by seg i fremtiden. Imidlertid er det svært enkelt å se at en slik båt har et stort potensiale til å bedre fiskevelferden, sier Lybæk, og legger til at bløggebåter allerede har vært i drift i flere år. – Dyrevernalliansen ønsker både bløggebåter og slaktebåter velkommen. Økt bruk av disse kan bety en solid bedring av en kritisk situasjon for laksen, sier Lybæk. Dyrevernalliansen har ikke mottatt noe svar på brevet. iLaks har forsøkt å få en kommentar fra fiskeriministeren onsdag formiddag, men har ikke fått svar så langt. – Unngår ekstra belastning for laksenI brevet fra Dyrevernalliansen understrekes det at ved bruk av slaktebåt unngår man ekstra belastning for laksen da fisken kan pumpes rett inn til slakt med kun én håndtering. – Transport til slakteri innebærer to eller tre runder med trenging og pumping, og det er en av de mest stressende situasjonene en oppdrettslaks opplever, sier Lybæk. – En slipper også transport og oppbevaring av laks i ventemerd, med den velferdsrisiko, stress og smitterisiko det kan innebære, fortsetter Lybæk. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte brevet. – Svært misvisende fremstillingNoe av kritikken mot «Norwegian Gannet» har gått på at den og fremtidige slaktebåter er en trussel mot landbaserte slakterier. Dette blant annet fordi slike båter kan gå utover arbeidsplasser på land. Den argumentasjonen kjøper ikke Lybæk. – At velferden til hovedpersonen i oppdrettsnæringen, laksen, skal ofres for å beholde arbeidsplasser er en svært misvisende fremstilling. Omfordeling av arbeidsplasser er noe enhver næring i utvikling kan risikere å gjennomgå. Oppdrettsnæringen er kapitalsterk og tilpasningsdyktig, og har et stort forbedringspotensiale når det gjelder fiskevelferd. Dyrevernalliansen har i mange år argumentert for en økt satsning på velferd i oppdrettsnæringen, og en naturlig del av dette vil være å skape flere arbeidsplasser dedikert til å overvåke og å heve fiskevelferden, sier Lybæk. Les mer om saken HER Foto: Dyrevernalliansen

 • 0 Negotia fronter unikt klimaprosjekt på Svalbard

  I august legger Negotia-tillitsvalgt Hilde Fålun Strøm ut på en ni måneder lang overvintring i den røffe Svalbard-naturen. Underveis skal hun rapportere klimaobservasjoner til blant andre Norsk Polarinstitutt og selveste NASA. – Dette er et spennende og relevant prosjekt å løfte fram nå under Arbeidslivets klimauke, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Hilde Fålun Strøm er forbundsstyremedlem og Negotias avdelingsleder på Svalbard. Sammen med Sunniva Sørby reiser hun i august ut i den røffe Svalbard-naturen for en ni måneder lang overvintring. De to skal bo i den 20 kvadratmeter store fangsthytta Bamsebu, uten vann og strøm og 14 mil fra nærmeste nabo. Prosjektet heter "Hearts in the ice", og har som hovedmål å skape global dialog rundt klimaendringer i de polare regionene.  Skal rapportere til seks forskningsprosjekter Ekspedisjonen er koblet på hele seks forskningsprosjekter og skal kommunisere med omverdenen via satellitt underveis. Faglige støttespillere er blant andre Norsk Polarinstitutt og NASA. - Vi skal gjøre klimarelatert forsknings- og observasjonsarbeid under hele oppholdet, og rapportere til prosjektene. Parallelt med dette skal vi blant annet drive praktisk testing av elektriske scootere ved å benytte fornybar energi som sol og vind, og rydde søppel langs strendene i området, sier Hilde Fålun Strøm, og legger til: - Hovedmålet er å skape global dialog rundt klimaendringer i de polare regionene, og engasjere til tiltak i både industri, næringsliv og i de private hjem. Vi skal inspirere til fokus på ny teknologi, energiforbruk, matavfall, vannforbruk og oppmuntring til å være en bevisst forbruker. - Reelle feltobservasjoner kan få oss til å forstå klimatiske sammenhenger bedre Negotia bidrar med økonomisk støtte til den forskningsbaserte overvintringen som altså vil vare i ni måneder - fra august 2019 til mai 2020. Forbundsleder Monica A. Paulsen er stolt over at Negotia er med på å fronte prosjektet, sammen med tunge seriøse fagmiljøer. - Dette er et spennende og relevant prosjekt å løfte fram nå under Arbeidslivets klimauke. Reelle feltobservasjoner som det denne unike, polare ekspedisjonen legger opp til kan gjøre oss bedre i stand til å forstå klimatiske sammenhenger. Og ikke minst kan det inspirere til klimavennlig atferd og handling både i arbeidslivet og privatlivet. Vi er stolte over å ha en tillitsvalgt i Negotia som en av to deltakere i "Hearts in the ice", sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

 • 0 Kreftfarlig asbest i mange hjem

  Hvert år analyserer Mycoteam materialprøver fra tusenvis av hus og bygninger for å se om de inneholder asbest. Halvparten av prøvene påviser det kreftfremkallende stoffet. – Problemet med asbest i norske hus og bygninger er fremdeles høyaktuelt, sier seniorrådgiver og fagansvarlig for asbest Marianne Kjølseth i rådgivningsselskapet Mycoteam. Laboratoriet får inn omlag 1000 luftprøver og 2000 materialprøver i året. Likevel har folk generelt lite kunnskap om asbest, ifølge Kjølseth. – Mange unge har aldri hørt om asbest. De blir overrasket og redd når de får vite at de kanskje har utsatt seg selv og andre for stoffet. Men selv folk i byggebransjen har ikke alltid god nok kjennskap til stoffet, sier hun. Det er gjerne ved oppusning og renovering at folk tar kontakt for å sjekke om det finnes asbest i materialene. – Prøvene kommer fra privatpersoner, byggherrer og entreprenører, og gjelder alt fra bolighus til skoler og offentlige bygninger over hele landet, sier Kjølseth. Populært materiale I boliger bygget etter andre verdenskrig og fram mot slutten av 1970-tallet ble det ofte brukt asbest. Men også eldre boliger kan inneholde asbest fordi de ble pusset opp i en periode da materialet var populært. – Asbest var sett på som et enestående materiale. Det isolerer godt, er brannhemmende og leder ikke strøm. Det ble derfor benyttet i både gulvbelegg, tak- og veggplater, fliser, lim, rettemasser, i støp og betong, i tetningslister og som isolasjon rundt rør og kanaler. Det ble også brukt som brannbeskyttelse i peiser og ovner, sier Kjølseth. Asbest i klær I tillegg ble en del klær laget i asbest på 70-tallet, samt julepynt og dekorasjoner. For å imitere snø ble asbeststøv drysset ned over scenen i teaterforestillinger. I noen typer filtersigaretter ble det brukt asbest i selve filteret, noe som økte kreftrisikoen ytterligere. – På den tiden visste man ikke at asbest, som består av en gruppe krystalliske mineraler, kan være svært kreftfremkallende, sier hun. Bruken av asbest ble forbudt i Norge i 1985 da man oppdaget at det var en sammenheng mellom asbesteksponering og lungerelaterte sykdommer, spesielt lungekreft. – Så lenge man ikke rører ved asbeststoffet, men lar det ligge i ro, er det ikke noe problem. Men i det man river opp materialer dannes det støv som er farlig å puste inn. Ved oppusning av gamle boliger bør man alltid sjekke hva som gjemmer seg i og under materialene, sier Kjølseth. Hva ser du etter? Skal du pusse opp et gammelt hus eller en leilighet er det ikke mulig å se med det blotte øye om isolasjonen rundt et rør eller platene i en vegg inneholder asbest. – For å være på den trygge siden bør du sende inn en prøve. Skjær en tre ganger tre centimeter stor bit av materialet. Består en plate av flere lag er det best om prøven består av alle lagene. Det er lurt å bruke en maske for å beskytte deg når prøven tas, sier hun. Hvis det viser seg å være asbest i boligen, bør det meldes inn til Arbeidstilsynet. Da er det flere forholdsregler som må følges for å fjerne asbesten trygt. I noen tilfeller kan støvet fra asbesten ha spredt seg i boligen. Da er det viktig at det vaskes grundig. – Å fjerne asbest krever spesialutstyr. Med mindre man har inngående kunnskap om hvordan man fjerner asbest, bør profesjonelle gjøre jobben, sier Kjølseth. Foto: Mycoteam

 • 0 Nå endres reglene for EU-kontroll

  Fra fredag gjelder nye regler for EU-kontroll. Den største endringen for deg som bileier er økt fleksibilitet. Den kontrollfristen du har i dag gjelder inntil du har gjennomført neste EU-kontroll. Bileiere får større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer for dem. Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll, mens nå kan du selv velge hvilket tidspunkt du vil utføre kontrollen så lenge bilen blir godkjent før fristen. - Vi kommer til å sende deg et påminnelsesbrev om EU-kontrollen to måneder før fristen går ut, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.Gradvis innfasing Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som bilene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. - Den kontrollfristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører hovedkontrollen, utdyper Harsem. Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kg skal inn hvert år. Endelig kontrollfrist Kontrollfristen er endelig. Det betyr at bilen din må være godkjent innen fristen. Beregn derfor nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Overholder du ikke fristen for EU-kontroll, kan bilen bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. Det er lurt å sjekke kontrollfristen for bilen din. Du finner den enten på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll eller på vegvesen.no/eukontroll. - Omlegging av systemene våre innebærer at verkstedene ikke kan utføre EU-kontroll fredag 8. februar. Dette vil i liten grad påvirke bileiere, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.   Foto: Knut Opeide

 • 0 Bilselgere løper fra ansvaret

  Mange prøver å selge biler «som den er» for å unngå klager. Men du kan ikke løpe fra ansvaret dersom du vet det er feil på bilen, påpeker KNA og Forbrukerrådet. I mange annonser tilbys bruktbiler for salg «som den er», hvor selger fraskriver seg ansvaret for feil og mangler som måtte dukke opp. – Mange er ikke klar over at selgeren har plikt til å opplyse om feil og mangler ved bilen, på tross av at den selges «som den er». Oppdager kjøperen feil som selgeren ikke har opplyst om, gjelder reklamasjonsretten likevel i to år, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub. Hvert år skifter i underkant av 500 000 norske bruktbiler eier. I de fleste tilfellene går det greit. Likevel har bruktbil lenge vært på klagetoppen hos Forbrukerrådet. I 2018 gav de individuell veiledning i nesten 8900 bruktbilsaker, mens de i tillegg meklet i 2200 tvistesaker om bruktbil. – Bruktbil ligger på toppen av statistikken for både veiledning og mekling hos Forbrukerrådet. I 2018 handlet en fjerdedel av tvistesakene som ble meklet i Forbrukerrådet om kjøp av bil. Det er mye klager på bruktbil, sammenliknet med andre markeder, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Fortell om kjente feil Det er fullt lovlig å selge en bil «som den er». Dette kan også uttrykkes: «som forevist», «uten ansvar for mulige feil eller mangler» eller «uten garanti». Da er det kun virkelig omfattende avvik fra forventbar stand kjøper kan klage på. – Selgeren kan for eksempel ikke unnlate å opplyse om at bilens kilometerstand er feil hvis han vet dette, ei heller kan han unnlate å opplyse om at bilen har vært utsatt for kollisjonsskade eller har periodiske elektriske feil, sier Børre Skiaker. Selger har plikt til å opplyse om forhold han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. – «Som den er»-forbeholdet har ingen effekt dersom selgeren har vært uærlig i korrespondansen med kjøperen, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Utover det, kan en privatselger fraskrive seg det meste av ansvaret igjennom en god kontrakt. – Selger må likevel være klar over at han sannsynligvis må redusere prisen betraktelig, dersom han ønsker en klausul om ansvarsfrihet. Det beste er å selge bil med tilstandsrapport, samt gi god og korrekt informasjon om bilen. Da minimeres risikoen for at kjøperen kommer tilbake med en klage, sier Iversen. Søk hjelp Dersom du oppdager skjulte feil på bilen du har kjøpt, er det viktig å opptre korrekt. – Kontakt et verksted og få dokumentert manglene selgeren ikke har opplyst om på kjøretøyet, samt hva det vil koste å rette manglene. Dersom disse manglene var der da du kjøpte, har du en god sak og kan reklamere, sier Børre Skiaker. Dersom selgeren avviser klagen, bør du sende et brev med svarfrist der du krever at selger retter feilen eller dekker utgiftene ved reparasjon. Hvis det ikke går, eller dersom feilen er så alvorlig at det ikke er fornuftig, kan du kreve prisavslag eller pengene tilbake. – Skjer det fortsatt ikke noe, kan du kontakte Forbrukerrådet eller bilklubben du er medlem i for å få videre hjelp, sier Skiaker. Mekling hos Forbrukerrådet er kostnadsfritt. Bilklubbene kan bidra med rådgivning og juridisk bistand. – Dersom selgeren mottar brev fra en advokat, skjønner han ofte at det er alvor, og saken løser seg ofte raskere, sier Børre Skiaker i KNA. Foto: Colourbox

 • 0 Tre av fire ønsker aldersgrense på energidrikk

  Tre av fire sier ja til innføring av aldersgrense på energidrikker, viser fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet. Et stort flertall mener samtidig at energidrikkene ikke bør stå sammen med mineralvann i butikkhyllene. – Dette er klar tale fra forbrukerne. Det stadig økende konsumet av energidrikker hos barn og unge oppfattes som et reelt problem i hele befolkningen. At så mange ønsker innføring av aldersgrense, tror vi ikke handler om frykt, men at forbrukerne ser konsekvensene og bivirkningene som disse produktene fører til, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. Halvparten av de spurte mener at det bør innføres 18-års aldersgrense eller at energidrikk bør forbys. To av fem mener det bør innføres lovpålagt grense på 16 år for å kjøpe energidrikk. Stadig flere unge drikker energidrikk I en tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet i mai 2018, svarte halvparten av barn og unge i alderen 10 til 18 år at de drikker energidrikk. Nær halvparten av disse sa igjen at de hadde opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter etter å ha drukket energidrikker. Ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at salget av energidrikk nådde nye høyder i 2018, med en total omsetning på over 30 millioner liter. På bare ett år økte omsetningen med over 20 prosent. Barn og unge utgjør en vesentlig kundegruppe. – Vi må huske at dette var produkter som for ti år siden var forbudt å selge i vanlig butikk i Norge, også for voksne. Undersøkelsen viser at alle befolkningslag ser konsekvensene av at høy-koffeinholdige energidrikker har tatt et sterkt grep om store barne- og ungdomsgrupper, sier Instefjord. Butikkene har ulik praksis Et klart flertall mener at energidrikkene, i tillegg til en aldersgrense, ikke bør stå sammen med mineralvann. Seks av ti mener energidrikkene bør stå sammen med alkoholholdig drikke i butikkene. – Det er kun noen få dagligvarebutikker som har innført frivillig ordning med aldersgrense. Forbrukerrådet mener det er viktig at salget reguleres likt i alle utsalgssteder. Dette vil gjøre arbeidshverdagen lettere for de som selger energidrikker, som da vil slippe å måtte ta ulike avveininger når unge vil kjøpe, sier Instefjord. Helse- og omsorgsdepartementet vil denne våren vurdere nye tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker. En rapport med alternative tiltak fra Mattilsynet er ventet i midten av februar. – Forbrukerrådet har forventninger til at helsemyndighetene møter samfunnsutfordringen med gode og effektive tiltak i 2019, avslutter Instefjord. Foto: Ole Walter Jacobsen / Forbrukerrådet

 • 0 baglerrennet 2019

  • Sport
  • by Amanda
  • 02-02-2019

    Søndag 10. februar er det klart for en ny utgave av Baglerrennet, turlangrennet som er arrangert i Indre Østfold hvert år med nok snø siden 2011. Mellom Eidsberg og Askim kommer, til minne om hendelsene her på 1200-tallet da frontlinjene mellom baglere og birkebeinere gikk i distriktet og kongssønnen Håkon Håkonsson ble født på Folkenborg i Eidsberg i 1204. Egentlig startet Birkebeinerrennet her, med lille Håkon på flukt nordover, fleiper ordfører Erik Unaas. 20 og 30 km løyper  – start fra Tenor skole på Slitu og målgang på Askim stadion. Mye snø og gode traseer i Vibeke Skofteruds treningsløyper. Vi håper på mange deltakere, dette er først og fremst et bredde- og mosjonsarrangement også mange tilskuere langs løypa, sier løpsleder Tore Sandem. Arrangementet er et samarbeid mellom Askim IF, Mysen IF, Slitu IF og Eidsberg IL. Les alt om arrangementet her, med kart og påmeldingslinker:Baglerrennet.blogspot.no  Vi minner også om Vibeke Skofteruds Minnerenn i samme trakter søndag 24. februar.

 • 0 Nekter å gi Østfold Energi-aksjer til Viken

  KOMMUNENE STÅR SAMLET: Sindre Martinsen-Evje og Erik Unaas står sammen med sine ordførerkolleger på kravet om at aksjene i Østfold Energi AS skal bli værende i dagens Østfold (Foto: Maren Lunde)Onsdag diskuterte Fylkesutvalget kravet fra Østfoldkommunene om at Østfold fylkeskommune sine aksjer ikke skal overføres til kommende Viken fylkeskommune, men fordeles på de 18 kommunene i Østfold. Østfold fylkeskommune eier 50 % av aksjonene i Østfold Energi AS. 13 av kommunene i Østfold eier de øvrige aksjene. Nå krever Østfold-kommunene at fylkeskommunen sine energiaksjer blir fordelt på alle kommunene etter folketall, i stedet for å overføres til Viken.- Jeg reagerer sterkt på at verdier som er skapt i Østfold gjennom årtier, skal fordeles på hele den nye regionen. Dette er arven som vi skal forvalte og videreføre til barna våre, sier Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune.- Jeg skjønner godt at fylkestingspolitikerne vil ha med seg de store fra verdiene Østfold Energi når de skal velges inn på det nye fylkestinget i Viken til høsten. Utfordringen er at disse verdiene dermed må fordeles til hele den nye regionen, og ikke kommer bare Østfoldingene til gode, sier Erik Unaas, ordfører i Eidsberg kommune.Investeringene skal gjennomføres Fylkesrådmannen hevder at Østfold ikke vil få ta del i planlagte investeringer i skole- og idrettsbygg hvis ikke Viken kan få utbytte fra Østfold Energi i framtiden. – Denne påstanden faller på sin egen urimelighet, når Fellesnemnda for Viken har vedtatt at regionreformen ikke skal føre til oppbremsing av planlagte investeringer, fortsetter Sarpsborg-ordføreren.I et notat fra advokatfirmaet Lund og Co, vises det til at Østfold fylkeskommune har budsjettert med store investeringer i skole- og idrettsbygg de nærmeste årene, men det er ikke lagt opp til at utbytte fra Østfold Energi skal bidra til å finansiere disse investeringene. Utbyggingen er finansiert på vanlig måte gjennom lånefinansiering, mva-kompensasjon, overføringer fra staten og fra fond.- Fylkeskommunen budsjetterer med et utbytte på 35 millioner kroner i årlig utbytte fra Østfold Energi. Det årlige investeringsbudsjettet til skoler og idrettshaller er på to milliarder over fire år. Da blir det budsjetterte utbyttet uansett en svært begrenset andel. Det viser svakheten i fylkeskommunen sin argumentasjon, fortsetter Erik Unaas. Buskerud får beholde sine energiaksjerI Buskerud så overtar de såkalte primærkommunene aksjene i energiselskapet Vardar AS når fylkessammenslåingen trår i kraft fra 1. januar 2020. Ordførerne mener at det er helt urimelig at vi skal overføre halvparten av vårt energiselskap til Viken, når det ikke gjelder alle tre fylkeskommunene.  – Vi ser at økonomien i fylkeskommunen jevnt over er bedre enn i kommunene, og at skatteinngangen i Østfold er lavere enn i kommunene i Akershus og Buskerud, utdyper Martinsen-Evje. Fylkeskommunene har god økonomi, og vil være fullt ut i stand til å gjennomføre sine planlagte investeringer uten utbytte fra Østfold Energi. Østfoldordførerne møter politisk ledelse i fylkeskommunen på mandag kl 12, på Fylkeshuset i Sarpsborg.

 • 0 Kommunen kan ikke fikse alt. Vi må alle bidra

  Leserinnlegg av Gretha ThuenDet gode liv handler om å kunne delta Livet er fylt med forandringer og overganger fra noe velkjent til noe nytt. Vi kan alle komme i den situasjon at vi plutselig må leve en funksjonsnedsettelse, noe som kan føre til en opplevelse av stor utrygghet. Det kan medføre at vi kan ha behov for litt ekstra støtte for å kunne leve et godt og innholdsrikt liv. Som handicappet eller pårørende kan man komme til å møte flere kommunale instanser mange ganger. Derfor er det nødvendig at kommunen tenker helhetlig og samarbeider på tvers slik at de det gjelder får muligheten til å leve det livet de selv ønsker og gjøre ting som betyr noe for dem. De fleste mennesker har behov for å være en del av et større fellesskap og opprettholde det sosiale liv.  Men kommunen kan ikke fikse alt. Vi må alle bidra. Det er ikke nok med handicaptoalett og heis dersom betjeningen i restauranten mangler kunnskap til å sette seg inn i en rullestolbrukers hverdag. Det samme gjelder på buss, tog – ja alle steder hvor mennesker normalt ferdes. Tilgjengelighet er en forutsetning for deltakelse. Funksjonsnedsettelsen blir først til et handicap i møte med barrierer i omgivelsene. Disse barrierene kan minskes og noen ganger overvinnes. På den måten tones funksjonsnedsettelsen ned og andre sider av personen trer frem; venn, kollega, turist eller operavenn. "Vi skal udbrede fortællingen om handicap i lokalsamfundet. Der er for lidt kendskab." Sier de i København – det må vi såvisst i Viken også! Gretha ThuenKandidat til Viken fylkesting (Høyre)Foto: Pixabay

 • 0 Kommune og innbyggere deler elbiler

  Lavere kommunale utgifter til transport, redusert klimautslipp og utjevning av sosiale forskjeller er målene for en innovativ transportløsning som ble åpnet i Halden torsdag.  – Det er et sånt kinderegg jeg liker, sier statssekretær Paul Chaffey. Halden kommune har inngått en avtale om å leie en rekke elbiler fem dager i uka mellom klokka 8 og 16. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, vil utleiefirmaet gjøre de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere. Ved å dele på bilparken oppnår man flere fordeler. - Dette er delingsøkonomiens kinderegg. Vi blir mer miljøvennlige da vårt CO2-regnskap blir mye bedre. Det vil utjevne sosiale forskjeller. Og på toppen av alt dette sparer også kommunen penger på prosjektet, sier ordfører Thor Edquist i Halden kommune. Torsdag 24. januar åpnet ordføreren og statssekretær Paul Chaffey den fremtidsrettede transportløsningen i Halden.  - Jeg tenker at et konsept som kombinerer det å bidra til å redde kloden fra klimaendringer, er brukervennlig og gjør hverdagen enklere for innbyggerne og til og med effektiviserer offentlig sektor så vi kan bruke mer penger på andre tjenester - det er et sånt kinderegg jeg liker. Jeg tror mange har noe å lære av det Halden gjør her, sier statssekretær Paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen sparer penger I 2017 brukte Halden kommune 2,3 millioner kroner på kjøregodtgjørelse til ansatte som brukte privat bil i jobben. Ved å ha en bilpark tilgjengelig for egne ansatte er målet at utgifter til kjøregodtgjørelse vil bli redusert vesentlig. Ved at bilparken deles med innbyggerne kan kommunen eie færre biler og dermed vil kostnadene til transport totalt reduseres for kommunen.I første omgang skal Halden kommune leie 20 elbiler av ulike typer som dekker forskjellige behov. Det kan bli flere på sikt. Kommunen har også kjøpt inn en rekke elsykler som vil være tilgjengelig for kommunalt ansatte gjennom det samme systemet. Det er etablert ladestasjoner for disse bilene og syklene i Halden sentrum og det er planlagt å utvide med ladestasjoner utenfor sentrum ved noen av kommunens institusjoner som også er tett på boligområder. - Med denne løsningen vil elbilene være lett tilgjengelig både for kommunalt ansatte og byens innbyggere. Kommunen leier bilene når vi trenger dem. Når vi ikke trenger dem slipper vi å betale, for da leier utleiefirmaet ut bilene til andre innbyggere i Halden, sier Martin Vik, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune. Utjevner forskjeller Det tilrettelegges for utleie på timebasis til publikum. Det vil gjøre det enklere for flere å ha tilgang på bil når man bare trenger det en gang i blant. I tillegg vil prosjektet tilrettelegge ekstra for at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å låne elbil kostnadsfritt for blant annet å transportere egne barn til fritidsaktiviteter. - Noen kan erfare at man klarer seg fint uten egen bil. For andre kan dette bety at man velger bort å eie en bil nummer to. Det er en stor miljøgevinst. For de som ikke har mulighet til å eie egen bil, kan dette være løsningen som gjør at man likevel kan kjøre barna på en fotballkamp en gang i mellom. Dette vil bidra til å utjevne forskjeller mellom de som eier egen bil og de som ikke har den muligheten i dag, sier Martin Vik. Miljøgevinst Miljøhensyn er også en viktig del av denne satsingen. Attraktive byer trenger mindre eksos fra bil. Prosjektet skal motivere og engasjere både kommunalt ansatte og innbyggere til å ta i bruk mer miljøvennlige mobilitetsløsninger. Derfor er miljøgevinsten trolig enda større enn at flere kommunalt ansatte i Halden vil kjøre fossilfritt i tjenesten. - Med denne løsningen vil flere få mulighet til å teste elbil og elsykkel og dermed vil satsingen trolig bidra til at flere vil endre sine transportvaner til fordel for miljøet, sier Vik.  Mobilitet for smarte byer Denne transportløsningen er en del av Smart City Halden. Dette er Halden kommunes satsing på nytenkende og innovative prosjektideer. I 2018 førte denne satsingen til at Halden kommune vant «Årets smartbyløsning» med en annen løsning innen helseområdet. Mobilitetsløsningen som tas i bruk nå er muliggjort med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. - Dette er en fremtidsrettet transportløsning som vi tror vil bli kopiert av andre kommuner. Vi ser på dette som mobilitet for smarte byer, sier ordfører Thor Edquist.Også Paul Chaffey tror løsningen fra Halden vil bli kopiert av andre norske kommuner. - Ja, jeg tror det. Jeg tror mange kommuner er i ferd med å se på hva de kan gjøre, men det vi ofte er dårlig til i offentlig sektor er å lære av hverandre og bruke de erfaringene andre har gjort. Noe av det som gleder meg mest i Halden er at allerede i utgangspunktet så er noe av målsettingen å dele erfaringer og gjøre ting som ikke bare bidrar i Halden, men som kan bidra i hele Norge og kanskje til og med kan ha en global betydning. Det mener jeg er noe av det ansvaret vi har, sier Paul Chaffey. Løsningen ble tilgjengelig for Halden kommunes ansatte 24. januar, mens publikum kan ta i bruk løsningen fra i dag, 1. februar. For å bruke disse elbilene må du laste ned appen "Move About" der du laster ned apper, og registrere deg som bruker.    Foto: Halden kommune

 • 0 Har barnet ditt ADHD?

  • Nyheter
  • by Kjetil Aabø
  • 31-01-2019

  Fagpersoner i Sykehuset Østfold har nå utviklet et e-læringskurs for foreldre og foresatte til barn og ungdom med ADHD. – At foreldre har kunnskap og forstår barnas utfordringer er viktig for barnas utvikling, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen i Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.   Kurset består av sju kapitler, som det anbefales å ta i nummerert rekkefølge. ​Foreldreopplæring er ikke noe nytt i barne- og ungdomspsykiatrien. - Vi har hatt kurs i mange år, både for enkeltpersoner og for foreldregrupper. Nå gjør vi opplæringen mye mer tilgjengelig ved å bruke Internett, sier Ellefsen. Barn og ungdom med ADHD har ofte konsentrasjonsproblemer, og er ofte hyperaktive og impulsive.- Dette kan være utfordrende for foreldre å håndtere. Med økt kunnskap og forståelse for utfordringene som er forbundet med ADHD, kan foreldre være bedre forberedt. Kurset skal også øke foreldres bevissthet knyttet til hvordan de kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet, sier hun. Kurset består av sju kapitler, og hvert kapittel tar omtrent 10 minutter å gjennomføre. Her kommer du direkte til kurset som ligger på sykehusets internettside Tekst: Anne-Grete Melkerud Foto: Kjetil Aabø

 • 0 Sverige blir verdens største gourmetrestaurant

  Sammen med fire svenske Michelin-belønnede kokker lanserer Sverige The Edible Country – en 100 millioner hektar DIY-gourmetrestaurant. Menyen består av ni smakfulle retter som gjestene tilbereder og lager selv i naturen. Restaurantkonseptet, som fokuserer på råvarer hentet fra naturen, er gratis og reservasjoner er åpne for alle gjennom Bookatable.com fra og med 3. mai. Konseptet er laget i samarbeid med de fire Michelin-belønnede kokkene, Titti Qvarnström, Niklas Ekstedt, Jacob Holmström og Anton Bjuhr. Gjennom dette initiativet ønsker Sverige å vise verden hvor lett og tilgjengelig sunn mat kan være. Syv håndlagde trebord blitt plassert over hele landet, med kjøkken- og matlagingsredskaper klare til bruk. Bordene kan reserveres perioden mai til september. Dersom det er fullbooket, er det fortsatt mulig å besøke The Edible Country og tilberede mat på et hvilket som helst annet foretrukket sted i svensk natur.   Foto: August Dellert I en hektisk hverdag har bearbeidet mat blitt hverdagskost for folk flest. Sunnere og naturlige alternativer oppfattes ofte som kompliserte og vanskelig å få tak i. Med The Edible Country ønsker våre svenske naboer å vise hvor lettvint det kan være å lage smakfull, naturlig og sunn mat – med ingredienser tilgjengelig i naturen. – For meg har svensk natur alltid vært en av mine største inspirasjonskilder når jeg lager mat. Timene jeg har tilbrakt i skogen har fått meg til å innse at matlaging utendørs, med ingrediensene rett foran meg, er kjernen i svensk mat. The Edible Country er et symbol på hvor lett, nær og ukomplisert mat kan og bør være, forteller Niklas Ekstedt. Rettene på menyen varierer avhengig av sesong, slik at det er mulig å finne ingrediensene i naturen gjennom hele året. Blant rettene er skogsbuljong med posjert abbor og stekt urtesmør, og fersk røkt røye med kantareller og gjøkesyre. Dette er bare noen av de spennende smaksopplevelsene du finner i The Edible Country, hvor det er mulig å reservere bord fra og med 3. mai.     Foto: Jonas Eltes & Victor Falk Mer om restaurantkonseptetThe Edible Country er et svensk initiativ, som setter fokus på Sveriges naturlige og sunne spiskammer hentet fra naturen. En meny laget av fire av Sveriges toppkokker med utgangspunkt i Sveriges naturlige råvarer, er nå tilgjengelig for alle å nyte. Sammen med menyen finner du oppskriftene og beskrivelser på hvor man finner ingrediensene og hvordan man tilbereder dem. De syv bordene er plassert i Skåne, Västsverige, Lappland, Jämtland, Småland, Stockholms skjærgård og Värmland. The Edible Country er en åpen invitasjon til alle som vil oppleve- og nyte råvarer hentet rett fra svensk natur. For mer informasjon om The Edible Country, klikk her    

 • 0 En digitalisert tolletat gjør det lettere for næringslivet

  • Nyheter
  • by Kjetil Aabø
  • 27-01-2019

  Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår samtidig som kontrollnivået økes. Ved Ørje tollsted i Østfold er det nå i gang et prøveprosjekt med ekspressfortolling. Ved at Tolletaten mottar nødvendige opplysninger om last og kjøretøy før grensepassering, kan etaten målrette tollkontrollene og samtidig sørge for smidigere grensepasseringer for næringslivet. Løsningen med ekspressfortolling er siden september 2018 gjennomført som et prøveprosjekt ved Ørje tollsted ved E-18 i Østfold. All informasjon blir risikovurdert både elektronisk og manuelt før grensepasseringen. Slik vet Tolletaten om varesendingene kan frigis og gis grønt lys, eller om sendingene må gis rødt lys og kontrolleres nærmere.   Automatisert grensepassering Det er etablert en ny automatisert grensepasseringsløsning på vei. Dette skal så vidt vi vet aldri tidligere være testet ut av tollmyndighetene noe annet sted. Skiltlesende kamera registrerer elektronisk når kjøretøyet ankommer tollstedet. Dersom varene skal frigis, får sjåføren grønt lys og han kan kjøre ut av tollsonen uten å stoppe. Får sjåføren derimot rødt lys, må vedkommende henvende seg i tollekspedisjonen. Tolletaten regner med redusert ekspedisjonstid også for de som får rødt lys, da all relevant informasjon om lasten er sendt og forhåndsvurdert av Tolletaten. Tolletaten ønsker å skaffe seg erfaringer om ekspressfortolling i mindre skala før en utvidelse av løsningen til flere transportører og flere tollsteder. Siden dette er et prøveprosjekt er det tatt høyde for at løsningen kan bli endret med bakgrunn i erfaringene som blir gjort i prosjektet. Flere treff i tollkontrollen Tolletaten utvikler også digitale løsninger for å få flere treff i tollkontrollen. Hensikten er å kontrollere de riktige objektene og treffe oftere innen både kontrollen med vareførselen til og fra Norge, og kontrollen med reisende og transportmidler. Den enkelte tolltjenestemann og kvinne er fortsatt Tolletatens viktigste ressurs og trafikantene risikerer også i framtiden å møte tollere hvor som helst og når som helst når de krysser grensene til og fra Norge. Foto: Bård Gudim