• 0 Sju ting du bør vite når du skal handle julegaver på nett

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 16-11-2017

  Her gir vi deg noen tips om hva du bør tenke på når du handler julegaver fra utlandet på nett. 1. Sjekk frakt- og forsikringskostnader Du skal verken betale merverdiavgift eller toll når varen koster under 350 kroner inkludert frakt og forsikring. Når du bestiller fra utlandet, bør du derfor sjekke om det du betaler for varen inkluderer frakt og forsikring eller om dette kommer i tillegg. Fritaket for merverdiavgift og toll på sendinger under 350 kroner gjelder alle varer, unntatt alkohol- og tobakksvarer. 2. Du må betale merverdiavgift på varer som koster 350 kroner eller mer Du må betale importavgifter (25 prosent merverdiavgift og eventuell toll) hvis verdien på varen(e) er 350 kroner eller mer inkludert frakt og forsikring. Bøker til privat bruk er fritatt for merverdiavgift. 3. Husk at det kan være toll på klær Klær er en av de få varetypene som det kan være toll på. Tollsatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Det er ikke toll på sko eller hodeplagg. Toll kommer i tillegg til merverdiavgift på 25 prosent. 4. Regn med å betale transportøren for fortollingen Tolletaten tar ingen betaling eller gebyrer ved fortolling av varer. Transportøren eller speditøren som leverer varen til deg vil derimot som oftest kreve en betaling for mottak, håndtering og utlevering av varen. Slik betaling kan variere avhengig av hvilket firma som er brukt, og dette må du selv sjekke med transportøren som skal benyttes eller som er benyttet. 5. Norsk eller utenlandsk nettside? Noen nettbutikker ser tilsynelatende ut til å være norske, men opererer likevel fra utlandet. Da må du betale merverdiavgift og eventuell toll samt fortollingsgebyr når sendingens verdi overstiger 350-kroners grensen vi har omtalt ovenfor. Sjekk nettsidens kjøpsvilkår der det skal fremkomme om sendingen vil komme fra utlandet, og du kan risikere å måtte betale norske avgifter avhengig av sendingens verdi. 6. Finn ut hva du må betale Du kan enkelt finne ut hvor mye du må betale for varene dine inkludert merverdiavgift og eventuelt toll med importkalkulatoren vår. Gå til importkalkulator 7. Tolletaten har ikke pakken din Selv om du får beskjed om at pakken ligger til fortolling, betyr det ikke at det er Tolletaten som har pakken din. Den ligger da hos en transportør, som for eksempel Posten. Ta kontakt med den som frakter varen for deg!Tekst/kilde: Tolletaten

 • 0 Advarer mot dyre billetter på Viagogo.com

  • Økonomi
  • publisert av Dan Borge
  • 16-11-2017

  Stadig flere henvendelser om at Viagogo blåser opp billettpriser gjør at Forbrukerrådet nå advarer folk mot å kjøpe billetter av den nettbaserte markedsplassen.De siste ukene har Forbrukerrådet fått flere henvendelser om selskapet enn tidligere, og Forbruker Europa har også merket et økt antall henvendelser om det Geneve-baserte selskapet, som ifølge Wikipedia har kunder i 160 land. Henvendelsene dreier seg blant annet om at billettene bli langt dyrere enn forbrukeren kunne forutse, og at en del kostnader ikke vises før billettene skal betales. – Vi ber folk være på vakt, og om mulig heller kjøpe billetter direkte fra arrangøren, sier Pia Cecilie Høst, som leder Forbrukerrådets dialog med forbrukerne. – Forbrukere forteller at prisen på Viagogo blir langt høyere enn hva de selges for andre steder, at de får dårligere billetter enn det de trodde de hadde bestilt, eller mottar billettene veldig sent, sier hun. Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst. Foto: Forbrukerrådet Håp med kredittkort – Om du har betalt med kredittkort, har du mulighet til å be banken om å tilbakeføre transaksjonen, sier Høst. Men siden Viagogo er et sveitsisk selskap, betyr det at hverken Forbrukerrådet, eller Forbruker Europa som ellers hjelper forbrukere innenfor EU/EØS-området, kan mekle i en sak for deg.  Da kan det være verdt et forsøk å klage til den sveisiske forbrukerombudsmannen. Det er også mulig å forsøke å klage til Finansklagenemnda. Det kreves at du må ha forsøkt å løse saken direkte med selger først. En klage på epost holder.   Forsøk i Sveits på å stoppe forretningspraksis Det sveitsiske Statssekretariatet for økonomi (SECO) har tatt ut søksmål mot Viagogo med sikte på å stoppe forretningspraksisen som de mener er ulovlig. SECOs mål å sikre at nettsiden blir gjort mer transparent for brukere over hele verden. SECO krever at Viagogo skal tydeliggjøre den faktiske prisen forbrukeren må betale, inkludert MVA og faste tillegg, som service- og leveringsgebyrer. I tillegg må Viagogo kommunisere bedre at deres virksomhet innebærer å videreselge billetter.   Misfornøyd med billettkjøpet? Send en e-post til Viagogo der du ber om å få opplyst hvem som er selger av billettene og kontaktinformasjon til denne, slik at du kan rette krav om tilbakebetaling til selgeren. (Viagogo hevder at de ikke selv selger billetter, men bare er en plattform som videreformidler billetter fra andre selgere). Dersom du får opplyst hvem som er selger så sender du e-post til denne og krever tilbakebetaling. Dersom du ikke får svar fra selger, eller Viagogo ikke svarer eller vil opplyse deg om hvem som er selger, kan du kontakte banken som har utstedt kortet du har betalt med og registrere en reklamasjonssak der du ber om at banken dekker tapet ditt. Se mer informasjon og råd om hvordan du går fram på Forbruker Europas nettside. Tekst/kilde: Forbrukerrådet

 • 0 Kritisk blikk på gratis strømming av musikk i datapakker

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 10-11-2017

  Telenor og Telia tilbyr gratis strømming av musikk for å tilsløre små og dyre datapakker. Forbrukerrådet ber selskapene heller gi kundene mer data til en fornuftig pris. Telenor og Telia har innført gratis strømming av musikk fra enkelte tilbydere, slik som Spotify og Tidal i ungdomsabonnementene sine. Forbrukerrådet er kritisk til at selskapene favoriserer noen tjenester og typer trafikk. – Vi er ikke tjent med at mobilselskapene legger føringer for hvilke tjenester som lykkes på nett. Dette er skadelig for både brukernes valgfrihet og utviklingen av nye tjenester, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet oppfordrer selskapene til å heller møte økt etterspørsel med større og rimeligere pakker. Begrenser valgfriheten Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer nå om Telenor Yng «Music Freedom» er i tråd med retningslinjene for nettnøytralitet. – Vi håper Nkom ser at vi ikke tjent med at internettilbydere styrer hvem som skal lykkes på nett og hvilke tjenester vi foretrekker. Selskapene bør tilby datatrafikk og la kundene selv velge hvordan de vil bruke denne, sier Myrstad. – I Portugal ser vi hvor galt det kan gå; der har operatørene valgt ut hvilke sosiale medier kundene skal bruke, hvem de skal strømme film og musikk fra, og hvilken e-post du skal benytte. Dit vil vi ikke. Forbrukerrådet frykter også at når noen tjenester går gratis øker byttebarrierene og låser kundene til en leverandør. Når det skjer i et marked hvor Telia og Telenor kontrollerer over 90 prosent av sluttbrukermarkedet forsterkes den negative effekten av innlåsing.Tekst/kilde: Forbukerrådet  

 • 0 Delegasjon fra Østfold på høring om region Viken

  • Politikk
  • publisert av Dan Borge
  • 10-11-2017

  Det ble avholdt høring på Stortinget vedrørende Region Viken den 7 november. Fra Østfold deltar Tore Leif Gundersen som er  nestleder i Fagforbundet Østfold, Therese Thorbjørnsen nestleder i LO i Sarpsborg og Ulf Lervik LOs distriktssekretær i Østfold. LO fellesskapet i Østfold har behandlet regionreform og sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud ved flere anledninger og senest på LOs fylkeskonferanse 25. oktober d.å. Vi viser til vedlagt uttalelse og vil understreke følgende: Vi ønsker primært Østfold som eget fylke, men er også åpen for en løsning der "Viken fylke" deles av Oslofjorden til et Østre Viken og Vestre Viken. Dette vil være en bedre løsning da det blir to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse. Det vil også ivareta demokrati, demografi og spesielle utfordringer på en bedre måte. Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i demokratiske forvaltningsnivåer må demokratiet være det viktigste. Vi er sterkt bekymret for at både prosessen og resultatet, med en så stort fylkeskommune som Viken, kan føre til at demokratiet svekkes, samt at flere oppgaver sentraliseres rundt Oslo. Vi mener at Østfold som region har særegenheter og utfordringer som krever egne spesielle prioriteringer som bl.a. det å være et grensefylke med veien til Europa og porten til Norge.  Fortrinnsvis ønsker vi at dagens fylker opprettholdes og mener at Østfold er best egnet til å løse de utfordringene fremtidens Østfold står ovenfor. Dersom det ikke er flertall for at fylkene kan bestå som egne fylker så ber vi om at komiteen går inn for å dele "Viken fylkeskommune" til et Østre Viken og et Vestre Viken på hver side av Oslofjorden. Dette vil kunne være to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse, samt at det bedre kan ivareta demokrati, demografi og særegenheter. Det vil også kunne gjøre Oslo til en mer naturlig grense i midten av to fylker, samt at dette er fylker som ligner mer på andre regioninndelinger som eks. Politi, Arbeidstilsyn, Bispedømme, NAV og Skatt. Øst Politidistrikt og Borg Bispedømme er to eksempler som er organisert likt som Østre Viken. Arbeidsminister Anniken Haugli har, etter utredning om fremtidig regional struktur i NAV, også foreslått å dele NAV i Østre Viken og Vestre Viken. Kilde/tekst/foto: LO Østfold

 • 0 Tomt for sikringspenger

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 10-11-2017

  Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom. I 2014 innførte Kulturminnefondet en prøveordning med tilskudd til straks- og sikringstiltak for å sikre kulturminner midlertidig. I 2017 ble det avsatt 3,5 millioner til ordningen. Dette har helt siden oppstarten vært en populær ordning, og årets midler er nå brukt opp. I 2017 har Kulturminnefondet mottatt 170 søknader til straks- og sikringstiltak på til sammen like over 10 millioner kroner. 102 tiltak har fått støtte. Erfaringer fra de første årene med disse ordningene, viser at det er et stort behov, og vedtak om ordningen videreføres i 2018, gjøres i Kulturminnefondets styre før jul. Hovedformålet med strakstiltaksordninga er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og å stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer. Vedlegg: Fullstendig liste over alle prosjekter som har fått støtte til straks- og sikringstiltak i 2017. Bilde: Låven på gårdsbruket Stuen på Askøy i Hordaland trengte sårt å tette taket for å hindre mer skade i tømmer og øvrige konstruksjoner. Kulturminnefondet støttet tiltaket med midler fra ordningen for straks- og sikringstiltak.Tekst/kilde: Linda Herud v/Kulturminnefondet

 • 0 Ja til karakterkrav, ja til kvalitet

  • Politikk
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  INNLEGG: Tekst av Monica Carmen Gåsvatn, Fylkestingsmedlem i Østfold Høyre  Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen. Det betyr at søkere må ha et snittkarakter på minst 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak. Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover. Administrering av medisiner er en viktig del av sykepleieroppgavene, derfor vil karakterkrav i matematikk bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. En undersøkelse gjennomført i 2013 for å kartlegge behovet for kunnskaps- og kompetanseheving innen legemiddelhåndtering blant sykepleiere på sykehjem visste at mellom 60 til 70% av de 262 sykepleierne som deltok oppga stort behov for kunnskap om aldersfysiologiske forandringer og farmakologi. Studien viser også til internasjonale studier som bl.a. påviser at det gjøres feil ved 5 av 6 legemiddelutregninger og at 57% av sykepleiere i et utvalg hadde så store kunnskapshull at det var uforsvarlig. Karakterkrav i matematikk vil være med på å sikre riktig administrering av medisiner, noe som igjen er avgjørende for pasientsikkerheten. Behovet for økt kvalitet og kompetanse ligger også til grunn for innføring av snittkarakter på minst 3 i norsk. Sykepleie er en profesjon som benytter seg av både teoretisk og praktisk læring. Sykepleiere må kunne dokumentere og skrive akademisk for å kunne drive kunnskapsbasert praksis og for å utvikle kvaliteten på faget og tjenestene. Å beherske norsk, både skriftlig og muntlig er ekstremt viktig i kommunikasjonen med pasientene. Både Sykepleierforbundet og sykepleierstudentenes egen fagorganisasjon er fornøyde med at regjeringen har hørt på deres argumenter og ønsker innføringen av karakterkrav velkommen. Sykepleien er det aller mest populære studiet i Norge. I år hadde 15.738 søkere dette som sitt førstevalg. De to siste årene har det vært en økning på 22% i antall søkere. En helsetjeneste som blir mer kompleks og kunnskapskrevende er avhengig av kompetent helsepersonell, særlig dyktige sykepleiere for å kunne løse fremtidens helse- og omsorgstjenester. For å hindre at ettertraktede studieplasser blir stående tomme på grunn av karakterkravene er det viktig at utdanningsinstitusjoner, særlig de videregåendeskolene, jobber systematisk for å forberede elevene på hva slags kompetanse de trenger for å komme inn på sykepleiestudiet. Høyre i Østfold har full oppmerksomhet på dette, samtidig som vi jobber for at statusen for sykepleierutdanningen og yrket øker.Teksten er levert av Østfold Høyre (innlegg)

 • 0 Del Monsterfylke Viken

  • Politikk
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  Stortingsflertallet fattet 8. juni 2017 vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til Viken fylkeskommune. Dette mot folkets vilje og vedtak fattet i alle de tre fylkeskommunene, samt mange kommuner. Viken blir landets desidert største fylke i folkemengde med nær 1.2 millioner innbyggere. Sammenlignet med de andre 10 fylkene så blir Viken nesten dobbelt så stort som det nest største fylket og fem ganger så stort som det minste i folkemengde. Midt i Viken ligger Oslo med 669.000 innbyggere som er vedtatt skal være et eget fylke som vil dele Viken i to. Totalt blir dette en region med nærmere 1,9 millioner i folkemengde. Denne regionen har landets største befolkningsvekst og antas å være på ca 2.3 millioner om 20 år. Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i demokratiske forvaltningsnivåer må demokratiet være det viktigste. Vår største bekymring er at både prosessen og resultatet kan føre til at demokratiet svekkes. Tvangssammenslåing med en så massiv overkjøring av lokaldemokrati er i seg selv svært uheldig og lite demokratifremmende. Vi er sterkt bekymret for at Viken fylke vil svekke demokratiet og folkestyre, samt at flere oppgaver sentraliseres rundt Oslo. Når det blir færre folkevalgte som fatter beslutninger og større sentraliserte fagmiljøer vil avstanden fra befolkningen til besluttende organer øke. Når nye oppgaver ikke har vært en del av prosessen forkludrer dette også den demokratiske debatten. Vi i LO Østfold ønsker primært Østfold som eget fylke, men hvis det ikke er flertall for dette, ber vi Stortinget gå inn for å dele Viken i to, til et Østre Viken og et Vestre Viken. Et fylke på hver side av Oslofjorden med Oslo som naturlig grense i mellom vil være det mest fornuftige. Dette vil også være to fylker som er mer i balanse med de andre, samt bedre kan ivareta demokrati, demografi og særegenheter som krever spesielle prioriteringer i distriktene. Det vil også ligne på andre regioninndelinger som Øst Politidistrikt, Borg Bispedømme og NAV. Tekst og illustrasjon: Ulf Lervik / LO Østfold

 • 0 Sjekk hva banken gjør med pengene dine

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  Låner banken din penger til atomvåpen, kullkraft eller slavearbeid? Etisk bankguide gir deg svaret. Og du får hjelp til å bytte eller klage om banken din er en versting. Etisk bankguide er et samarbeid mellom Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet, der bankenes arbeid med etikk og bærekraft undersøkes etter internasjonale kriterier. Etisk bankguide feirer i dag to år i Norge. – Etisk bankguide gjør det enkelt for forbrukerne å sjekke om banken de har valgt er opptatt av etikk og bærekraft. For forbrukere på jakt etter en ny bank, er Etisk bankguide et verktøy som raskt viser hvilke banker som ikke investerer kundenes penger i uetiske prosjekter, sier Randi Flesland som er direktør for Forbrukerrådet. Og det hjelper å gå bankene etter i etikk sømmene, for fjorårets tapere har skjerpet seg, og rykker oppover i årets undersøkelse. Storbanker på vei opp DNB har tatt grep og hopper fra 40 til 60 poeng, og rykker dermed forbi Nordea som står på stedet hvil med 45 poeng. KLP gjør også et solid hopp, fra 65 til 72 poeng, og beholder dermed bronseplassen. Danske bank klatrer noe, fra 28 til 42 poeng. Sparebanken Midt-Norge bykser fra 7 poeng i fjor til 59 poeng i år, og står dermed for den største forbedringen. Nykommeren Sbanken plasserer seg på en fjerde plass. Sparebanker på bunn Det er to sparebanker som havner på bunnen av årets Etiske bankguide. De to bankene er: Sandnes Sparebank og Sparebank1 SR. Disse bankene har antagelig ikke valgt å prioritere etikkarbeidet i egen virksomhet veldig høyt. Manglende etiske prioriteringer kan straffe seg på sikt, for moderne bankkunder er opptatt av mer enn renter. – Bankkundene legger stadig mer vekt på etikk og bærekraft, og kundene forventer at banker og forsikringsselskaper tar etiske hensyn når de investerer eller låner ut, sier Flesland. Og det finnes to banker som får toppkarakterer for etikk og bærekraft. Cultura Bank og Storebrand tar topplasseringene i årets Etiske bankguide. Etikk med et klikk Etisk bankguide gjør det lett for skuffede kunder å bytte bank. Hvis banken svikter sitt ansvar for etikk og bærekraft, kan misfornøyde kunder klikke på knappen «Bytt bank», der de får hjelp til å flytte kundeforholdet til en bank som tar etikk på alvor. – Ofte sitter det langt inne å bytte bank. Derfor har Etisk bankguide en knapp, der folk med et klikk kan gi tilbakemelding om de er misfornøyd med etikkarbeidet hos egen bankforbindelse. Det er også mulig å klikke seg til en ny bankforbindelse, sier Flesland. – Målet med etisk bankguide er et «kappløp mot toppen». Bankene kan bli en drivkraft for å skape et rettferdig og miljøvennlig samfunn, og vi gir dem gjerne et dult på veien. At de i løpet at et år har styrket sine retningslinjer for etikk og bærekraft såpass mye, tyder på at vi beveger oss i riktig retning. Det gjør meg glad, Anja Bakken Riise som er leder av Fremtiden i våre hender.SE ETISK BANKGUIDE HERTekst/kilde: Forbrukerrådet

 • 0 Østfold vasket inn over 200 000 til kreftsaken

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  I hele oktober har Circle K-stasjonene i Østfold solgt bilvask, kaffe og andre varer til inntekt for Rosa Sløyfe-aksjonen. Til sammen har fylkets stasjonskunder donert 204 282 kroner til kreftsaken. – Jeg er kjempestolt. Kundene våre har vist en fantastisk givervilje, og våre forhandlere og stasjonsmedarbeidere har stått på for å samle inn mest mulig penger til Kreftforeningens Rosa Sløyfe-aksjon, sier Christoffer Sundby, norgessjef i Circle K. Totalt har kjeden samlet inn mer enn 18 millioner kroner til Rosa Sløyfe-saken over en seksårsperiode.Sarpsborg, Rygge og Fredrikstad på toppCircle K Alvim i Sarpsborg samlet inn 30 873 kroner i år, og ble dermed fylkets største bidragsyter til Rosa Sløyfe. Deretter fulgte Circle K E6-Rygge med 30 173 kroner, Circle K Østsiden i Fredrikstad med 26 720 kroner og Circle K Storebaug E6 i Moss med 25 485 kroner. På femteplass havnet Circle K E-18 Sekkelsten i Askim, som samlet inn 21 906 kroner. I Sarpsborg er man ekstra stolte over å ha samlet inn mest i fylket. – Det er bare helt sinnssykt gøy å være i toppen i Østfold, og ikke minst er vi stolte over at vi har samlet inn så mye penger til aksjonen. Vi hadde bestemt oss for å havne på pallen, men siden vi ikke har bilvaskemaskin trodde vi ikke vi ville nå helt opp i konkurransen med våre dyktige nabostasjoner, sier stasjonsdriver Hava Lipjani hos Circle K Alvim. Det var liv på stasjonen i hele oktober, med rosa belysning på forplassen, ansatte i rosa t-skjorter og rosa pynt overalt. Lipjani sørget for daglig sekundering, noe som drev fram konkurranseinstinktet i Sarpsborg. – Det beste av alt var å se engasjementet hos de ansatte. Alle var motiverte, og de støttet og pushet hverandre til å bli enda bedre. Kundene stilte også opp, og mange donerte til og med flere ganger, sier hun.Er blant de som gir mest I flere år har Circle K-kundene vært blant landets største bidragsytere til Rosa Sløyfe. De 4,3 millioner kronene som er samlet inn i år går til forskning på senskader etter brystkreftbehandling. Kundene har støttet årets aksjon ved å kjøpe bilvask, kaffe i rosa kopp, veganmuffins, refleks og rosa spylervæske. – Engasjementet har vært rekordhøyt i år. Kampen mot brystkreft er noe som engasjerer oss veldig. De fleste kjenner noen som har hatt brystkreft, og vi opplever at både stasjonsdriverne, de ansatte og kundene ønsker Rosa Sløyfe-aksjonen velkommen hvert år, sier Sundby.Innlandsstasjon i særklasse I år var det Circle K Strandtorget på Lillehammer som samlet inn det høyeste enkeltbeløpet gjennom kampanjeperioden; nesten 100 000 kroner. På plassene bak følger Circle K Lura, Circle K Elverum, Circle K Dombås og Circle K Åmot, som alle samlet inn over 50 000 kroner hver. Akershus er det fylket der Circle K-kundene har donert mest til Rosa Sløyfe-aksjonen i år, etterfulgt av Buskerud, Rogaland, Oppland og Hedmark.Disse stasjonene samlet inn mest i Østfold: 1. Circle K Alvim 2. Circle K E6-Rygge 3. Circle K Østsiden 4. Circle K Storebaug E6 5. Circle K E-18 SekkelstenInnsamlingen på fylkesnivå: 1. Akershus: 445 503 2. Buskerud: 415 923 3. Rogaland: 395 120 4. Oppland: 372 880 5. Hedmark: 348 078 6. Vestfold: 257 991 7. Oslo: 218 210 8. Hordaland: 208 209 9. Østfold: 204 282 10. Telemark: 187 335 11. Nordland: 179 645 12. Sør-Trøndelag: 163 915 13. Troms: 109 140 14. Møre og Romsdal: 103 860 15. Sogn og Fjordane: 103 036 16. Aust-Agder: 96 495 17. Finnmark: 88 385 18. Vest-Agder: 75 225 19. Nord-Trøndelag: 53 680Tekst/kilde: Pressenytt

 • 0 Kontroll med eksplosiver forebygger terror

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  Klarer vi å forebygge én eneste terrorhendelse, sparer vi mennesker for forferdelige lidelser og samfunnet for enorme summer. Bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011 har så langt kostet samfunnet nesten 5,8 milliarder kroner, viser foreløpige tall fra Statsbygg. Forebygging er billigere enn reparasjon på en rekke områder, også når det gjelder terror. Beredskap og redningsinnsats får stor oppmerksomhet når tragiske hendelser inntreffer. Forebygging er historien om det som ikke skjer, det vi klarer å forhindre. Ett av mange viktige tiltak for å forebygge terror er å forhindre at eksplosiver og farlige kjemikalier havner på urette hender. Norge har vært et foregangsland i arbeidet med å begrense tilgangen til kjemikalier som kan misbrukes til å lage hjemmelagde bomber. For fire år siden innførte EU et nytt regelverk som skal gjøre det vanskeligere for terrorister å få tak i slike kjemikalier. Sammen med Tolletaten, PST og Kripos har vi i DSB utviklet og fulgt opp et regelverk som strekker seg lenger enn det europeiske kravet. Hovedprinsippet er at kun de som har dokumentert bruk for disse kjemikaliene i profesjonell virksomhet skal få kjøpt dem. De som forhandler kjemikalier som potensielt kan brukes til å lage bomber, må ha gode rutiner for oppbevaring og salg. Apoteker, jernvareforretninger og andre forhandlere må stille spørsmål, se an kundene, være kritisk til hvem til selger til og eventuelt nekte salg. Ved mistanke om noe ikke er helt som det skal, må Kripos varsles – heller en gang for mye enn en gang for lite. Vi kjenner konkrete tilfeller der årvåkne og snarrådige medarbeidere har vært med på å stoppe terroraksjoner fordi de har meldt fra slik at politiet kunne aksjonere i tide. Sprengningsbransjen og andre aktører har naturligvis behov for eksplosiver, men vi har svært strenge regler for hvem som får håndtere det. Salg og oppbevaring krever tillatelse fra myndighetene, og de som skal bruke eksplosiver må ha nødvendige sertifikater. Transport foregår etter et strengt regelverk, og lagring skal skje på en måte som gjør tyveri svært vanskelig. Dette er viktige forebyggende tiltak for å forhindre at eksplosivene havner i urette hender. Det er bransjen selv som har ansvaret for at eksplosivene er godt sikret. Vi opplever en økende kompetanse og bevissthet, men det er fortsatt et stykke vei å gå. Nylig har vi politianmeldt eierne av sju eksplosivlagre som var for dårlig sikret mot innbrudd. Det er uakseptabelt at eksplosivlagre ikke er tilstrekkelig sikret med låser og alarmer som hindrer uvedkommende å ta seg inn. Staten har ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet. For å lykkes må også bedrifter som håndterer eksplosiver og farlige kjemikalier etterleve regelverket og ha gode systemer og rutiner for sikre at produktene ikke havner i urette hender. Som privatpersoner har vi alle et ansvar for å være årvåkne, følge med og melde fra til politiet dersom vi opplever mistenkeligheter. Norge er fortsatt trygt land, men vi må alle ta innover oss at risiko- og trusselbildet er i endring og blir stadig mer sammensatt.Tekst/kilde: SSB, Cecilie Daae

 • 0 Dårlig syn fører til trafikkulykker

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 09-11-2017

  Fire av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av dårlig syn, viser ny undersøkelse. Norges Optikerforbund etterlyser obligatoriske synsundersøkelser for bilister.I en ny undersøkelse YouGov har gjort for Norges Optikerforbund svarer fire av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av eget eller andres dårlige syn.– Det er all grunn til anta at dårlig syn er direkte årsak eller medvirkende faktor til veitrafikkulykker i Norge. Synet er den viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken, og det er ikke uten grunn at det står på førerkortet om du trenger briller eller ikke for å kunne kjøre bil, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.Fører til dødsfallDet finnes ikke sikre tall på hvor mange trafikkulykker som skjer på grunn av dårlig syn i Norge. Ifølge Statens havarikommisjon for transport er det vanskelig å skille ut dårlig syn som enkeltårsak til ulykker, siden det sjelden bare er én årsak.I Storbritannia er det annerledes. Her kartlegges syn som en faktor for trafikkulykker, i motsetning til i Norge. Ifølge RAC, det britiske motsvaret til NAF, fører trafikkulykker forårsaket av dårlig sjåførsyn til 2900 dødsfall eller personskader årlig.– Dersom vi regner om Storbritannia-tallene til Norge, som har langt færre innbyggere, finner vi at fem personer omkommer eller skades alvorlig på grunn av dårlig syn i trafikken hvert år i Norge. Det viser at god øyehelse er viktig for å forhindre trafikkulykker, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.Farlig i mørketDårlig syn i trafikken er ekstra farlig når det er mørkt og dårlig sikt, eller ved kompliserte situasjoner hvor mye informasjon må innhentes og bearbeides på kort tid.– Sjåfører risikerer å overse fotgjengere, å ikke oppdage kryssende kjøretøy i kryss eller å lese skilt feil og miste viktig informasjon. Dersom du mistenker at du har dårlig syn, bør du gå til optiker eller øyelege for å få sjekket synet, sier Guro Ranes.Ditt eget ansvarFra du ”tar lappen” og helt frem til du er 75 år har du selv ansvar for å følge opp synet ditt. Først da kommer en obligatorisk legesjekk for å få beholde førerkortet videre.– Du kan fritt kjøre bil i flere tiår uten å være innom helsepersonell. Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har satt krav til en obligatorisk synsundersøkelse gjort av helsepersonell for å fornye eller få førerkort. Det bør innføres så snart som mulig, sier Haugo.Overvurderer eget synI den norske spørreundersøkelsen svarer én av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av sitt eget dårlige syn. Samtidig svarer tre av ti at de har opplevd det samme på grunn av andres dårlige syn. Det kan bety at folk ikke innser at de selv trenger en sjekk av synet.– Vi mennesker har en tendens til å overvurdere vårt eget syn og undervurdere andres, noe som også gjenspeiles i denne undersøkelsen. Det er en risiko i trafikken fordi vi i Norge har et system som stoler veldig mye på enkeltmennesker, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

 • 0 Barnas rett

  • Politikk
  • publisert av Dagfinn Stærk
  • 21-03-2017

  Hvert barn har en iboende rett til livet. Så langt det er mulig, skal et land sikre at barnet overlever og vokser opp. Det slår FNs barnekonvensjon fast. Derfor går KrF imot å innføre en test hvor formålet er å oppdage kromosomavvik som ikke kan behandles, og der «løsningen» i de fleste tilfeller er å ta abort. Denne testen, blodprøven NIPT, er ikke farlig i seg selv, men vil lett kunne (mis)brukes til en intensivert jakt på Downs- og andre trisomibarn. 21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Organisasjonen Menneskeverd markerer dette med kampanjen «Rockesokk», der man oppfordres til å gå med to ulike sokker for å vise at vi setter pris på at vi er forskjellige. I dag er det bare 1 av 10 barn med Downs som blir født. Dette gir oss et samfunn med bare såkalte «normale» mennesker, et samfunn uten mangfold. For KrF er det viktig at vi ikke intensiverer jakten på annerledeshet, men stopper utviklingen mot sorteringssamfunnet. For igjen å sitere Barnekonvensjonen: Et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv. Retten til liv gjelder også tvillinger. Det blir galt å sortere vekk den ene fordi man ønsker å beholde bare den andre. I tillegg til den ene tvillingen som sorteres bort ved tvillingabort, kan dette også i 10–15 prosent av tilfellene også koste den andre tvillingen livet. Om noen opplever det problematisk å bli gravid med tvillinger, må samfunnet løse dette på en annen måte enn ved å stoppe livet før fødselen. Som Barnekonvensjonen sier det, skal samfunnet så langt det er mulig sikre at barnet overlever og vokser opp. Dagfinn Stærk Leder Halden KrF

 • 0 Hockeykamp skaper verdensrekord og overskrifter

  • Nyheter
  • publisert av Dan Borge
  • 13-03-2017

  Det er intet mindre enn hockeylaget Sparta ifra Sarpsborg, og kampen mellom Storhamar og Sparta som har skapt overskrifter verden over etter at kampen ble verdens lengste hockeykamp. Da klokka passerte 02:33 var det gått 8 timer og 33 minutter etter kampstart. Bekymrede pårørende hadde tatt kontakt med politiet og forsøkt å ringe sine kjære flere ganger. Dette gjorde også politet en liten melding ut av på Twitter:   Hamar; Grunnet hockeykampen mellom Storhamar og Sparta, som har vart noe lengre enn vanlig, er det folk som savner sine kjære. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) 13. mars 2017 NHL påpeker at det var åtte spillforlengelser (referert ifra NHLs offisielle nettsted ). Videre omtales kampen av blant annet Fox Sports , amerikanske Sportsnet , Bleacher Report , AP Sports og i vårt naboland med det svenske Sportsbladet. Kampen endte altså 2-1 med seier til Storhamar etter 217 minutter og 14 sekunder, og dermed også den lengste kampen i historien, derav også verdensrekord.Foto: Illustrasjonsfoto ( * m/sparta sin logo, ikke sparta drakt)