TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Frykter mye snø kan føre til fotgjengerulykker

Statens vegvesen ber vintertrafikantene være ekstra forsiktige når de kjører blant høye brøytekanter. 

- Vi er særlig bekymret for at dårlig sikt kan gi fotgjengerulykker ved gangfelt, sier seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold.

Store snømengder på kort tid over hele Østlandet, har ført til at brøytemannskapene har brøytet og frest vegnettet i skytteltrafikk den siste tiden.

 

Delt ansvar

Vegvesenet har ansvaret for vintervedlikeholdet på riks- og fylkesvegnettet, mens kommunene har ansvaret på kommunale veger. Når vegnettet er ferdig brøytet starter jobben med å gjenopprette god sikt i kryss og ved gangfelt.

 

- Vi har heldigvis ikke fått noen alvorlige trafikkulykker i vinter hvor dårlig sikt har vært en medvirkende årsak. Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på uoppmerksomme fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Bjørklund.

Driftsentreprenørene har etter det siste snøfallet vært ute for å sikre god sikt, rydde skilt for snø, og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

- Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid, sier Bjørklund.

Privatveger

Hva kan private gjøre for å gjøre egne avkjørsler mest mulig trafikksikre?

- De må også tenke på sikt. Samtidig har de ansvar for å rydde snø på egen grunn. Vi får til tider spørsmål fra publikum som misliker at brøytebilen legger igjen snø i private avkjørsler. Slik må det dessverre være. Hvis vi skulle ta hensyn til dette, ville vi bruke veldig lang tid på å brøyte vegnettet, sier Bjørklund.