TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Stormberg mottar hedersutmerkelse fra Dyrevernalliansen

DIPLOMOVERREKKELSE: Stormberggründer Steinar J. Olsen mottar dyreverndiplom fra Dyrevernalliansens kommunikasjonsrådgiver Hanna Lunde.

Foto: Ihne Pedersen/Dyrevernalliansen

Turtøyselskapet Stormberg tildeles Dyrevernalliansens dyreverndiplom for deres ekstraordinære innsats for dyrene.

Gjennom Stormbergs prøveprosjekt med Vest-Agder og Oslo Krisesenter, der de vil dekke kennelopphold for hunder i familier med vold, viser de et genuint engasjement for dyrenes velferd.
Mange kvinner som opplever vold i hjemmet, er redde for at det samme skal skje med kjæledyret dersom de reiser fra voldsutøveren. Flere velger derfor å ikke søke beskyttelse på krisesenter av frykt for at kjæledyret hjemme skal bli mishandlet eller drept. Stormberg ønsker at dette ikke skal være til hinder for å søke hjelp. De dekker derfor alle kostnader for kennelopphold i situasjoner der et slikt behov melder seg.


Med dette prosjektet setter Stormberg søkelyset på en problemstilling som er ukjent for mange. Samtidig som de strekker ut en hånd til kvinner som sårt trenger det, tar de et tydelig standpunkt for dyrene. Dette initiativet kan redde mange hunder fra mishandling og vold, sier Hanna Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.


Hos Stormberg har de mottatt stor respons på initiativet fra mennesker landet over.
Det er mange aspekter ved det å søke hjelp i en voldssituasjon de fleste av oss slipper å forholde oss til. Jeg håper at dette enkle tiltaket for kjæledyret i det minste kan fjerne én bekymring for kvinner som opplever vold i nære relasjoner og som trenger å søke beskyttelse på et krisesenter, sier Steinar J. Olsen, Stormberg-gründer og mangeårig styremedlem i Vest-Agder Krisesenter.


Dyrevernalliansen deler ut dyreverndiplomet for enkelthandlinger som forebygger lidelser for dyr eller viser stor omtanke for dyrs egenverdi. Dyrevernalliansens mål er et samfunn der dyr respekteres som sansende individer med egne rettigheter.


Vi håper Stormbergs tiltak kan være til inspirasjon for andre, og bidra til at dyrenes stemme blir hørt på flere arenaer, sier Lunde.