TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Gjør gråstein til kreftmedisin

Norge trenger flere ben å stå på. Noen av de mange fremtidsmulighetene våre er like ukjent som de er spennende. I helseindustrien brukes nå kunnskap om strømning i oljerørledninger til å kartlegge kroppen og vi kan gjøre gråstein om til kreftmedisin.

Tekst/kronikk: Nils Morten Huseby, IFE .   Foto: Illustrasjonbilde + IFE og Teknisk Ukeblad

Institutt for Energiteknikk er mest kjent for atomforskning og våre to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Vi er også et av Norges mest meritterte institutt innen petroleumsforskning. I 30 år har vi bidratt til bedre utnyttelse av petroleumsressursene. Dette er felt vi satser på og er stolte av. Vi har brukt kompetansen og erfaringen til å etablere et solid og raskt voksende forskningsmiljø innen fornybar energi.

Vi har også jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og dette er et raskt voksende område med store muligheter fremover. Helseindustrien bidro i 2016 med 21,5 milliarder i eksportinntekter for Norge. Helseindustrien i Norge er i sterk vekst, med kompetansearbeidsplasser og stor verdiskaping som resultat.

Norge har en rekke fortrinn som kan utnyttes enda mer. Vår forskningskompetanse innen energi er ett av disse fortrinnene. Kompetansen vår på petroleumsteknologi kan anvendes innen helse, og spesielt legemidler. Beregningene i komplekse rørsystemer for oljeindustrien legger grunnlaget for anvendelse inn mot menneskekroppen og blodomløpet. IFEs forskere som har jobbet med petroleumsutvinning, er nå involvert i satsinger der sykehusene og legemiddelindustri er kunder og partnere. Vi ser store muligheter fremover for energi og helse henger mye tettere sammen enn mange tror!

Forskningsreaktorene våre og 70 års erfaring fra nukleær forskning er en enorm ressurs. Vi har et samarbeid med Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet, der vi bruker reaktorene våre til å produsere radionuklider - som kan brukes til å lage nye typer medisiner som kan fjerne små svulster, men samtidig spare de friske cellene. Dette kan gi mer presis og skånsom kreftbehandling og øke livskvaliteten til de mange som årlig rammes av kreft.

Vi er med i Oslo Cancer Cluster, der vi bidrar til å bringe legemidler inn i klinisk utprøving. En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Det kan være nybrottsarbeid som vil være helt avgjørende for å redde eller forlenge liv. 

Derfor er vi hos IFE stolte av at vi nylig lanserte to prosjekter støttet av Forskningsrådet. Vi skal bokstavelig talt lage kreftmedisin av gråstein! Med IFEs spisskompetanse innen radiofarmasi og samarbeid med en rekke aktører som Diatec Monoclonals, Catapult Life Science, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og Mektron skal vi utvikle bedre og mer automatiske produksjonsprosesser.

Sammen med forsknings- og utviklingspartnerne Scatec og Universitetet i Oslo skal vi nå se om vi kan realisere et uforløst potensial fra thorium, som kan ha nye anvendelser inn mot medisin.

Energi og helseindustri henger nærmere sammen enn vi tror, og begge deler kommer til å bli viktig for norsk økonomi i fremtiden. Dette er nytenkende, spennende og realistisk. IFE ønsker å bidra til å «lukke gapet» mellom akademia, helsevesenet og industriell produksjon. På den måten skaper vi nye arbeidsplasser og bidrar til omstillingen som trengs i norsk næringsliv. Vår ambisjon er å bidra i utviklingen av nye legemidler gjennom kompetansen vi har innenfor prosess, produksjon og analyse, kvalitetssikring og regulatoriske spørsmål. Det har vi lykkes med tidligere. 

IFEs kompetanse innen radiofarmasi har blant annet gitt seg utslag i samarbeid med et av verdens aller største farmasiselskaper, Bayer, der IFE har produksjon av banebrytende kreftlegemidler på Kjeller. Dette har alene skapt flere enn 100 nye kompetansearbeidsplasser i løpet av få år, og er en modell for fremtiden.

Norge har unike fortrinn ved at vi har høy kompetanse, vi har infrastruktur, vi har sikker produksjon - man kan være trygg på medisinene vi leverer. IFE tenker stort og ambisiøst: Vi vil være med å utvikle flere ben å stå på for energinasjonen Norge. Vi vil skape nye høykompetanse-arbeidsplasser. Vi vil skape fremtidens løsninger ved å samle forskere fra unike miljøer og gjøre Norge til et ledende land innen petroleum, helse og fornybar energi.