TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Flere læreplasser i Østfold

INNLEGG: Tekst:  Simen Nord, leder Fylkestingsgruppen Østfold Høyre
og Monica Carmen Gåsvatn, nestleder Fylkestingsgruppen Østfold Høyre


Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. De endelige tallene fra Utdanningsdirektoratet på hvor mange yrkesfagelever som har fått læreplass i 2017 sammenlignet med tidligere år kommer i midten av januar, men de nye tallene viser at allerede nå er det er en positiv utvikling i antall læreplasser for alle fylkene.

Østfold har hatt en økning på 76 inngåtte kontrakter fra 2016-2017, noe som tilsvarer en økning på 9%.

 

Vi i Østfold Høyre er glad for at fylkeskommunen har tatt et tak og sørget for flere læreplasser. I fylket vårt har vi store levekårsutfordringer som er særlig krevende for ungdom som står utenfor arbeidslivet. Flere læreplasser bidrar til at unge mennesker kommer seg ut i lære, den negative utviklingen blir snudd og flere kommer ut i arbeid.

 

Høyres mål er å heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Derfor har regjeringen sammen med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti igangsatt flere tiltak som skal bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. 

  • Vi stiller nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser
  • Vi har økt lærlingtilskuddet med hele 21.000 kroner per kontrakt
  • Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter
  • Vi har økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov
  • Vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partiene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser

Summen av disse tiltakene gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger og gjør det enda enklere for bedrifter å skape fremtidens fagarbeidere.

Selv om tallene er positive må vi samtidig huske at det er mange som fremdeles venter på læreplass. Derfor må vi bare brette opp ermene og fortsette å jobbe,

Østfold Høyre vil jeg gjerne oppfordre enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger, for det er fortsatt flere som venter på plass.