TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Jobbveksten øker mer i Østfold enn på landsbasis

NHOs økonomibarometer viser at Østfold fortsetter sin positive utvikling.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen gjestet i kveld NRK Østfolds studio for å drøfte resultatet av NHOs økonomibarometer for 4.kvartal. Økonomibarometeret gir et anslag på aktivitetsnivå og utviklingen i arbeidsmarkedet og næringslivet i Østfold. 

Bedriftene i fylket ser lyst på fremtiden. Markedstilfredsheten er høy blant bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom de siste tre kvartalene. Gulbrandsen ble spurt om hva som må til for at den gode utviklingen også fortsetter i 2018.

- Forutsetningene for at den gode utviklingen skal fortsette er at rentenivået og valutakursene forblir relativt uendret fordi Østfold er et internasjonalt orientert fylke. Men det aller viktigste er at alle østfoldingene som jobber i bedriftene fortsetter å gjøre en så god jobb som de har gjort i 2017, konstaterte Gulbrandsen. 

Undersøkelsen viser at Østfold har hatt en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. Gulbrandsen var tydelig på at arbeid er vår viktigste ressurs og med de utfordringene norsk økonomi står overfor må vi skape enda flere arbeidsplasser. Verdien av arbeid er stor for alle parter.

- Vi ønsker at rammebetingelsene for bedriftene blir så gode som mulig. Vi må klare å være konkurransedyktige og på den måten skal vi klare å skape nye konkurransedyktige jobber, få flere inn i et seriøst arbeidsliv og ikke minst så må vi skape flere arbeidsplasser på nye områder, sa Gulbrandsen. 

- Jeg liker å være optimistisk og jeg har trua på østfoldingene, avsluttet Gulbrandsen. 

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Markedstilfredsheten er høy blant Østfold-bedriftene og har utviklet seg stabilt gjennom de siste tre kvartalene. Utviklingen for Østfoldbedriftene henger godt sammen med utviklingen for landsgjennomsnittet.

  • Eksporten tar seg opp. Etter en kraftig vekst på 11 prosent i 2016 så vi en utflating i utviklingen under første halvdel av 2017. Etter noe nedgang de første månedene, har veksten nå tatt seg opp og snudd til vekst. Til og med september var verdien av vareeksporten 6 prosent høyere enn for samme periode i fjor.

  • Boligbyggingen i Østfold har økt markert de siste to årene. Også igangsettingstillatelsene for yrkesbygg har utviklet seg positivt i denne perioden.

  • Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. For hele landet økte sysselsettingen med 0,2 prosent i 2016. Ved utgangen av november var det 3 912 registrert helt ledige østfoldinger. Ledigheten har dermed gått ned med 8 prosent sammenlignet med november i fjor.