TV ØSTFOLD NYHETER

Tilbake

0 Nå blir mobbeombudet i Østfold permanent!

  • publisert av Dan Borge
  • 14-12-2017

Hva er saken
Fra høsten 2018 skal alle fylker ha et eget mobbeombud. Kostnadene dekkes som et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene.


Bakgrunn
Stortinget behandlet ny mobbepolitikk i 2016. I forbindelse med dette vedtok Stortinget i mai å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om opprettelse av lokale mobbeombud i hvert fylke. Utdanningsdirektoratet har sett på gjennomføringen i samråd med fylkeskommunene, Barneombudet og partene i utdanningssektoren.


I mange år har politikere fra ulike partier lovet et krafttak mot mobbing, men mobbetallene er fremdeles høye. Det er uholdbart. Vi må derfor bruke verktøyene vi kan for å sikre at alle barn får et godt skolemiljø uten mobbing. Derfor tar vi grep nå. Regjeringen vil nå sammen med KrF og Venstre innføre mobbeombud i alle fylker fra høsten 2018.


Enighet mellom regjeringen og Venstre/KrF
- Det er viktig å gi trygghet til de barna, elevene og foreldrene som opplever mobbing. Når vi nå gjør ombudsordningen nasjonal, betyr det at flere vil få hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon. Barn og elever skal ikke bare ha rett til en mobbefri hverdag. De skal også ha rett til oppfølging og hjelp når de blir utsatt for mobbing, sier KrFs fylkesleder i Østfold Brynjar Høidebraaten.


- Alle fylkene i Norge skal nå lære av blant annet Østfold og innføre mobbeombud for alle barn og elever fra barnehagen til og med videregående. Østfold fylke har vært med i et toårig prøveprosjekt med mobbeombud hvor løsningen ble testet ut. Nå skal ordningen implementeres som et fast antimobbetiltak i alle fylker og jeg er veldig glad for at flere får ta del i denne ordningen, sier Stortingsrepresentant for Høyre Tage Pettersen.


- Jeg er utrolig stolt over hva vi i Østfold har klart å få til. Vi ser at ombudet fungerer og hjelper både foreldre, barn og elever med veiledning og informasjon om hvordan vi håndterer mobbing. Jeg er glad for at resten av landet kan lære av det vi har fått til, sier Østfold Venstres fylkesleder Maren Hersleth Holsen.


- FrPs Stortingsrepresentant Ulf Leirstein som sitter i justiskomiteen påpeker at Stortinget allerede har igangsatt mange omfattende tiltak mot mobbing. Vi har sørget for en mobbelov som gir økonomisk straff til skoler og skoleeiere som ikke følger opp mobbing, vi øker kompetansen til flere hundre skoler og barnehager og vi sørger for flere antimobbeprogrammer i skolen, særlig rettet mot mobbing på nett.


På vegne av Brynjar Høidebraaten, Tage Pettersen, Maren Hersleth Holsen og Ulf Leirstein.

Tekst: Østfold Høyre   Foto: illustrasjonsfoto