TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Endelige tall bekrefter at fraværet i videregående skole går ned

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde i dag 20. november de endelige fraværstallene for skoleåret 2016/17 - det første skoleåret hvor den nye fraværsgrensen har blitt praktisert.

Tallene viser at fraværet i videregående skole har gått ned med hele 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent i timesfraværet.

Den samme gledelige tendensen gjelder også for Østfold:

Dagsfraværet er redusert fra 5 til 3 dager per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 40 prosent. Timesfraværet har gått ned fra 12 timer til 8 timer per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 33 prosent.

Antall elever som har sluttet er redusert med nesten 50 prosent sammenlignet med i fjor.
Her finner du fraværet ved alle de videregående skolene i Østfold

Tekst/kilde: Østfold Fylkeskommune