TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Tomt for sikringspenger

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak
til kulturminner i 2017, er nå tom.

I 2014 innførte Kulturminnefondet en prøveordning med tilskudd til straks- og sikringstiltak for å sikre kulturminner midlertidig. I 2017 ble det avsatt 3,5 millioner til ordningen. Dette har helt siden oppstarten vært en populær ordning, og årets midler er nå brukt opp.

I 2017 har Kulturminnefondet mottatt 170 søknader til straks- og sikringstiltak på til sammen like over 10 millioner kroner. 102 tiltak har fått støtte.

Erfaringer fra de første årene med disse ordningene, viser at det er et stort behov, og vedtak om ordningen videreføres i 2018, gjøres i Kulturminnefondets styre før jul.

Hovedformålet med strakstiltaksordninga er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og å stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer.

Vedlegg: Fullstendig liste over alle prosjekter som har fått støtte til straks- og sikringstiltak i 2017.
Bilde: Låven på gårdsbruket Stuen på Askøy i Hordaland trengte sårt å tette taket for å hindre mer skade i tømmer og øvrige konstruksjoner. Kulturminnefondet støttet tiltaket med midler fra ordningen for straks- og sikringstiltak.


Tekst/kilde: Linda Herud v/Kulturminnefondet