TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Barnas rett

Hvert barn har en iboende rett til livet. Så langt det er mulig, skal et land sikre at barnet overlever og vokser opp. Det slår FNs barnekonvensjon fast. Derfor går KrF imot å innføre en test hvor formålet er å oppdage kromosomavvik som ikke kan behandles, og der «løsningen» i de fleste tilfeller er å ta abort. Denne testen, blodprøven NIPT, er ikke farlig i seg selv, men vil lett kunne (mis)brukes til en intensivert jakt på Downs- og andre trisomibarn.

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Organisasjonen Menneskeverd markerer dette med kampanjen «Rockesokk», der man oppfordres til å gå med to ulike sokker for å vise at vi setter pris på at vi er forskjellige.

I dag er det bare 1 av 10 barn med Downs som blir født. Dette gir oss et samfunn med bare såkalte «normale» mennesker, et samfunn uten mangfold. For KrF er det viktig at vi ikke intensiverer jakten på annerledeshet, men stopper utviklingen mot sorteringssamfunnet. For igjen å sitere Barnekonvensjonen: Et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv.

Retten til liv gjelder også tvillinger. Det blir galt å sortere vekk den ene fordi man ønsker å beholde bare den andre. I tillegg til den ene tvillingen som sorteres bort ved tvillingabort, kan dette også i 10–15 prosent av tilfellene også koste den andre tvillingen livet. Om noen opplever det problematisk å bli gravid med tvillinger, må samfunnet løse dette på en annen måte enn ved å stoppe livet før fødselen. Som Barnekonvensjonen sier det, skal samfunnet så langt det er mulig sikre at barnet overlever og vokser opp.

Dagfinn Stærk

Leder Halden KrF