TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Slutt på utvidet egenmelding fra 1. juni

  • Nyheter
  • by Kjetil Aabø
  • 28-05-2020

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Den midlertidige ordningen med utvidet rett til bruk av egenmelding ble iverksatt 16. mars for å dempe arbeidspresset hos primærhelsetjenesten.

- Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding. Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet og de vanlige reglene vi har for sykefravær og egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Verdt å merke seg:

  • Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette.
  • Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag.
  • Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

Les hele nyhetssaken fra regjeringen:

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær