TV ØSTFOLD NYHETER

Back

0 Vanlige spørsmål om koronaviruset til Tollvesenet

  • Nyheter
  • by Kjetil Aabø
  • 15-03-2020

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål tilknyttet reisevirksomhet eller andre iverksatte tiltak mot koronasmitte, se Folkehelseinstituttet sine sider på www.fhi.no.

Er tollstedene åpne og bemannet?

Alle tollsteder, utenom Drammen, holder åpent som normalt. Foruten dette er det ikke gjort noen endringer i åpningen av tollkontorene knyttet til den pågående pandemien. Tolletaten er en samfunnskritisk virksomhet. I forbindelse med utbrudd av koronavirus i Norge, har det blitt nødvendig med tiltak for å sikre at personer med ansvar for samfunnskritiske funksjoner er i stand til å ivareta sine arbeidsoppgaver. Tolletatens kontor i Drammen er midlertidig stengt for publikum, men vi arbeider for å gjenåpne kontoret. De berøres av dette bes henvende seg til andre kontorer.

Er noen tollere smittet?

Pr .13. mars er 120 av 1500 ansatte i isolasjon eller karantene som følge av helsemyndighetenes føringer eller etter beslutning av oss som arbeidsgiver for å håndtere situasjonen mht smittevern eller beredskap. Ansatte med hjemmekontor er ikke medregnet.

Er det stengte grenser?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Vi informerer om at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Følg reiserådene på Folkehelseinstituttet sine sider

Er grensen til Russland stengt?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Russland har stengt sine grenser til Norge, som innebærer at norske borgere ikke har anledning til å reise inn til Russland. Oppholder du deg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog må du ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Er det noen begrensninger for inn-/utreise til Sverige (i forbindelse med koronaviruset)?

Nei, grensene er inntil videre åpne som normalt. Vi informerer om at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Følg reiserådene på Folkehelseinstituttet sine sider.

Skal du handle i utlandet, minner vi om de ordinære kvotene på blant annet alkohol, tobakk, kjøtt og ost. De finner du her 

Er det ordinær passering over grensa?

Ja, det er ikke innført noen særskilte tiltak knyttet til passering over grensen i sammenheng med den pågående pandemien. Tolletaten gjør tiltak på tollstedene for å minske antallet som er i lokalene våre til enhver tid. Dette kan medføre noe lengre ventetid for ekspedering. Vi ber alle om å følge Folkehelseinstituttets råd.

Kan jeg bestille varer på nett?

Det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.